Till innehåll på sidan

Central postöppning

Information om medgivande för postöppning av personligt ställda brev till myndighet.

Länk till information om central postöppning m.m. centrala intranätet.

Vad är central postöppning?

Enligt rektors beslutat skall diarieföring ske vid KTH:s samtliga skolor. För att underlätta att det sker öppnar Servicecenter posten som kommer till EECS-skolans anställda och ser till att påminna mottagaren om att diarieföring ska ske, där så krävs. Eftersom gällande lagstiftning hindrar en myndighet att olovligen öppna personligt ställd post måste ett aktivt medgivande inhämtas från den anställde för att få öppna personligt ställd post (se nedan). Föreskriften gäller både intern och extern post men inte e-post där särskild föreskrift gäller.

Medgivande

EECS öppnar endast personligt ställd post om den anställda gett sitt medgivande. Just nu inhämtar inte EECS medgivande från anställda, och därmed öppnas inte personligt ställd post av Servicecenter. Om du får något i personligt ställd post som ska diarieföras behöver du kontakta skolans registrator: registrator@eecs.kth.se
Den som inte medger att personligt ställd post öppnas ansvarar själv för att handlingar blir diarieförda. Undvik att ställa privat post till KTH.

Personligt ställd post:

Personligt ställd post är exempelvis där mottagarens namn står före KTH, t.ex:
Carl Jonsson
KTH EECS
Electrum 229
164 40 KISTA

Ej personligt ställd post:

Ej personligt ställd post har KTH angivet före mottagarens namn, t.ex:
KTH EECS
Carl Jonsson
Electrum 229
164 40 KISTA

Privat post

Post märkt med ”personligt/ motsvarande” undantas från regeln och öppnas inte