Till innehåll på sidan

Post

Information om inkommande och utgående posthantering på EECS-skolan.

Länk till information från KTH Post

Inkommande post

Infrastruktur och service delar ut extern och intern post dagligen runt klockan 10 på huvudcampus och runt kl. 13 i Electrum. Alla anställda ska ha ett eget fack för post i ett postrum. Om du är osäker på var ditt postfack finns, prata med din chef eller kontakta service@eecs.kth.se

Utgående post

Alla postrum har lådor eller fack där du stoppar utgående post, både intern och extern sådan. Posten hämtas från postrummen och lämnas till KTH Post/PostNord.

Om du vill skicka post samma dag och posten redan har hämtats i ditt postrum, gör som så:

Huvudcampus:

Lämna posten i KTH Posts "sista minuten"-postlåda vid korsningen Osquars backe/Lindstedtsvägen. Den töms kl. 15.30.

Electrum:

Lämna posten i Servicecenter före stängningstid.

Adressering av utgående post

Internpost

Internpost stoppas i ett brunt internpostkuvert (finns i alla postrum), adressera och lägg i facket för utgående internpost i valfritt postrum.

Det är väldigt viktigt att adressera internpost korrekt, annars kan KTH-Post inte leverera posten i tid. Adressen ska se ut som följer:

Avdelning
Personnamn
Gatuadress

Observera att KTH-Post sorterar på avdelningsnivå, ej personnamn.

Extern post

Om du vill skicka extern post, lägg posten i ett valfritt kuvert/emballage (KTH-kuvert finns i postrummen), adressera och lägg i facket för utgående extern post. Du ska inte frankera kuvertet på något sätt. Undantaget är om du använder ett icke KTH-kuvert som inte har någon portokod. Om du använder ett sådant kuvert, be Servicecenter om en lös portokodsetikett. 

Postadress till skolan

Borggården och Q (huvudcampus):

KTH EECS
Avdelning och namn
(Valbart: Gatuadress)
100 44 Stockholm

Electrum:

KTH EECS
Avdelning och namn
Electrum 229
164 40 Kista