Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

KTH Mac

Information om tjänsten IT-arbetsplats KTH Mac.

Beskrivning

KTH-Mac är IT-Arbetsplatsen för Mac på KTH. KTH-Mac uppdateras regelbundet och baseras alltid på den senaste tillgängliga macOS som uppfyller våra krav för säkerhet och stabilitet. Tjänsten lanserades under våren 2015. Det vi erbjuder hittar man under Omfattning.

Syfte

 • KTH-Mac är en stabil lösning för macOS-användare på KTH, såväl bland anställda som i utbildningssalar, såväl för skrivbordsdatorer som bärbart.
 • KTH-Mac är framtaget att vara ett KTH-anpassat och flexibelt system som inte är nedlåst (förutom i datorsalar) och som skall passa och fungera som bas för alla användare, alla behov, alla skolor.
 • Därutöver erbjuder vi en verksamhetsnära support.

Omfattning

I tjänsten ingår

 • Rådgivning vid inköp av dator
 • Installation av dator
 • Installation och underhåll av KTH-licensierade program och tillämpningar
 • Självbetjäningsportal för installation av programvara
 • Säkerhetskopiering av lokalt data
 • Installation av centrala skrivare
 • Utskrifter via KTH Print
 • Automatiska säkerhetsuppdateringar
 • Support via mottagningsdisk, telefon, e-post, fjärradministration och på plats hos användare på KTH

Dessutom ingår det som anställda och studenter normalt får tillgång till, d.v.s. personlig hemkatalog på filserver, e-post, gemensamma projektareor, resurser såsom utskriftstjänster, med mera.

Avgränsningar

 • Tjänsten finns endast att tillgå för datorer som används i tjänsten på KTH.
 • Tillgång till säkerhetskopiering ges endast om man har KTH-Mac-tjänsten.
 • Användarstödet omfattar endast resurser för datorn och de tjänster som ITA tillhandahåller.
 • Support ges under KTH IT-Supports öppettider.
 • Fysisk support på datorn sker på KTH.
 • Tjänsten omfattar inte applikationssupport.

Tjänstenivåer

KTH Mac - Personlig dator

 • Anslutning till KTH:s supportsystem med automatiskt underhåll av datorn, tillgång till KTH-resurser för Mac och support.
 • Självserviceprogrammet KTH Self Service med tillgång till installation av licensierad programvara, hjälp till egensupport och tillgång till IT-dokumentation.
 • Access till KTH:s system med konfigurationer för Eduroam, VPN, ssh-access och Kerberos
 • Centrala tjänster såsom Arbeta Hemma för WIKS (tillgång till Windows-plattformen) 
 • Utskrifter via KTH Print och ev. lokala utskriftslösningar 
 • Säkerhetskopiering av lokal data på datorn var man än befinner sig (förutsatt att nätverk finns).

Denna nivå går utmärkt att köra på egenadministrerade datorer.

Avgränsningar

 • Vi tillhandahåller inte lokala anpassningar utöver utskriftslösning.

KTH Mac - Datorsal

 • Samma grundtjänster som i Personlig dator, men anpassat för datorsalar. 
 • För att få en enhetlig utbildningsmiljö utgår självserviceportalen KTH Self Service. Urval och installation av programvaror sker efter överenskommelse med kursledare och kursernas behov.

Denna lösning finns i produktion i datorsalarna på EECS.

Avgränsningar

 • Studenter och kursledare kan inte installera program på datorn.
 • För att uppnå drifttssäkerhet på datorn behöver vi tid att testa de programvaror som ska installeras. Beställning av programvara behöver därför ske i god tid enligt [programvarubeställningssida].

Debitering

IT-arbetsplats

Användare 600 kr / månad

 Applikationspaketering och distribution

Paketering enligt normala rutiner Ingår i tjänsten
Expresspaketering 5000 kr / applikation

 KTH-print för skolor

Avgift per ansluten multifunktionsskrivare 350 kr / år
Konfiguration av system per timme enl. konsultinsatser

Support och beställning

Support

Support hanteras via KTH IT support:

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Beställning

Beställning av klientbackup görs av godkända beställare  via beställningsportalen ITA - Beställningsportal .

Användarinformation om KTH Mac

Här finner du information och instruktioner för att kunna använda Mac effektivt i KTH:s IT-miljö, KTH Mac .