Skip to main content

KTH Klientbackup

Standardplattformarna för IT-Arbetsplats (KTH Mac och bärbara KTH Ubuntu) inkluderar en backuptjänst som bygger på Code42 Crashplan. Med tjänsten KTH Klientbackup kan man använda samma backuplösning på desktop-datorer som används i tjänsten på KTH, men inte använder standardplattform.

Se KTH Klientbackup  för beskrivning av backuplösningen, och vilka problem man kan lösa med den.


Följande ingår i tjänsten:

  • Kontinuerlig säkerhetskopiering i bakgrunden.
  • Obegränsad mängd data för säkerhetskopiering.
  • Upp till fyra enheter per användare.
  • Säkerhetskopiering på campus, hemma eller på resa.
  • Krypterad säkerhetskopiering.
  • Användarvänligt webbgränssnitt för hantering av säkerhetskopiering och återläsning av data. (I nödfall kan även IT Support hjälpa till med återläsning.)
  • Logga in med ditt KTH-konto.
  • Omfattande supportdokumentation, se vanliga frågor (FAQ) .

Debitering av tjänsten kommer att ske årligen via faktura.

KTH Klientbackup Pris per användare 1000kr/år/td>

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Krav

MacOS 10
Ubuntu 14.xx

Beställning

Beställning av klientbackup görs via beställningsportalen:
ITA - Beställningsportal  (klientbackup finns under IT-tjänster)

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Mar 26, 2019