Skip to main content

Co-Location

Många gånger mår en server bättre i en korrekt tempererad datorhall istället för att stå under skrivbordet i tjänsterummet. Eller som systemadministratör för en skola kan du bereda mer plats på skolan om du för över dina servrar till ITA:s hallar.

För att bistå när sådana behov uppstår tillhandahåller IT-avdelningen plats i serverhall där den som behöver också får fysisk access till sin serverhårdvara.Tjänsten kallas Co-Location.

Tillgång till en serverhall med:

  • Kyla
  • El försörjning med reservkraft via UPS
  • Skalskydd
  • Nät access

Tjänstenivåer och avgränsningar  

En stor skillnad mellan Co-Location och Serverhosting tjänsterna är att ITA inte utför:

  • Rondering avseende hårdvara
  • Garantihantering av hårdvara
  • Övervakning

Tillgång till den fysiska servern är i delat utrymme med andra kunder, separering av ITA:s utrustning sker med galler.

(Kunden tar själv hand om servern, ITA tillhandahåller plats i serverhall, inkl. skalskydd, kyla, nät. Denna finns i 2 alternativ, med eller utan UPS)

Rackplats (inkl. UPS) 300 kr / månad / Unit
Rackplats (exkl. UPS) 150 kr / månad / Unit

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Nov 28, 2022