Skip to main content

Serverkapacitet

Du kan via IT-avdelningen få tillgång till serverkapacitet på ett kostnadseffektivt sätt. Denna tillhandahålls antingen via en virtuell plattform eller via dedikerade fysiska servrar.

Fördelen är att du inte behöver göra avropet och du får rätt kapacitet i förhållande till kraven i din applikation, vår duktiga personal tar fram den mest lämpade lösningen i samråd med dig. 

Denna tjänst kan avropas och är det en virtuell kapacitet som levereras så kan du köpa det på kran, dvs. avsluta detta när du så önskar.

Vid uppsättning av fysisk server kommer ett avtal upprättas som täcker självkostnadspriset för IT-avdelningen avseende hårdvarukostnaden. 

Denna tjänst utformas helt i samråd med dig som kund och de kapacitets- och konfigurationskrav som applikationen medför.

(Avser serverkapacitet, fysisk eller virtuell som IT-avdelningen äger, licenskostnader tillkommer enligt gällande avtal)

Fysisk server, standardiserade modeller
Enligt faktura från leverantör, IT-avdelningen har inga påslag för detta. Därmed en månadskostnad till kund som fördelas på 36 månader
KVS, KTH Virtuell Server
Bas (Är tänkt för forskare, systemadministratör eller systemgrupp som behöver en lätthanterad miljö där man ej behöver ta så mycket eget ansvar för de bakomliggande komponenterna)
Full (Är bara tänkt för en systemgrupp som vill ersätta sina befintliga servrar med en virtuell miljö KVS full ger tillgång till vSphere client med vilken man kan utföra alla tänkbara operationer med sina virtuella maskiner)

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Oct 21, 2016