Skip to main content

Lokal IT-support

ITA:s supportorganisation hanterar support och felsökning av skolans IT-miljö.
Detta gäller den del som inte innefattas av tjänsterna "IT-arbetsplatsen" och "IKT-datorsal".

Tjänsten avser möjligheten för KTH:s skolor att få IT-support på den lokala IT-miljö som inte omfattas av datorarbetsplatsen.

Tjänsten avser att uppfylla de åtaganden som är definierade för IT-support i KTH:s standard SLA med undantaget att lösningstid ej kan garanteras.

 • Egenadministrerade datorer
  • Felsökning på plats (upp till 30 minuter)
  • Installation och ominstallation
  • Konfiguration (Skrivare, E-post, filsystem mm.)
  • Hantering av licensierad mjukvara (fysiskt media, licensnycklar, installation)
   • Detta innefattatar inte licensadministration, så som licensregister och anskaffning av licens.
 • Labbsystem
  • Resurs vid design av labbsystem
  • Installation av labbsystem
  • Underhåll av labbsystem
  • Support av labbsystem
 • Övrig IT-relaterad utrustning
  • Inkoppling och konfiguration av skrivare
  • Koppling i nätverk

Avgränsning

 • Tjänster omfattar enbart KTH-ägd utrustning.
 • Tjänsten utförs enbart på KTH:s område.
 • Ingen funktionsgaranti lämnas på datorer eller system som omfattas av tjänsten lokal IT-support.
 • För att system skall vara supportberättigade krävs att KTH:s policy för egenadministrerade datorsystem följs.

Tilläggstjänster

Inköp och logistik av IT-relaterad utrustning

Tillgänglighet

Tjänsten utförs enl. KTH:s standard-SLA.

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på kundens  IT-miljö o.s.v.

Beställning

IT stab
Fredrik Liljeblad, fli@kth.se, 08-790 4227
Lars Eneslätt, eneslatt@kth.se, 08-790 7019

Support Systemägare/Teknisk resursägare

Chef lokalt IT-stöd
Joakim Hydén
joahyd@kth.se
+46 8 790 67 10

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: May 14, 2019