Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Prislista

Prislista för tjänster levererade av ITA

Nedan följer de priser som IT-avdelningen tillämpar på bastjänster.

Tjänst Pris
Användare 600 kr / månad
Resursdator 600 kr / månad
Datorsalsdator (ej IKT) 600 kr / månad
Datorsalsdator (IKT) 400 kr / månad
Användare 600 kr / månad
Användare 600 kr / månad
Paketering enligt normala rutiner Ingår i tjänsten
Expresspaketering 5000 kr / applikation
Pris per TB och år 2 385 kr

För användning under 1TB faktureras priset för 1 TB.

Avgift per ansluten multifunktionsskrivare 350 kr / år
Konfiguration av system per timme enl. konsultinsatser nedan
1.a, KTH LAN Helhetsleverans 60 kr / port / år
 
1.b, KTH LAN Delleverans (fram till fastigheten, omfattar tre delkostnader):
  - Fast kostnad / skola 12 000 kr / år
  - Fast kostnad / användare 1000 kr / år
  - Fast kostnad / datorenhet

300 kr / år

   
2. Sunet-avgift / användare 300 kr / år

 (Förvaltar KTH:s teleinfrastruktur och tjänster inom denna)

Utöver dessa kostnader finns samtalstaxa som debiteras och bekostas av resp. organisation. Terminalflytt, fysisk flytt, nyinstallationer, byten, överlåtelser och annat debiteras enligt särskild taxa.

Analog anknytning   167 kr / månad
Digital anknytning   245 kr / månad
MEX, Mobile Extension (integrerar mobilen med växeln) 500 kr anslutningsavgift
167 kr/månad

Mobildata (MEX)

10 GB 30 kr/mån
20 GB 40 kr/mån
100 GB 110 kr/mån
300 GB 499 kr/mån
Extra kort 19 kr/mån

Mobilt bredband 5 GB, 39 kr/månad
20 GB, 49 kr/månad
100 GB, 129 kr/månad
500 GB, 165 kr/månad

Debitering av tjänsten kommer att ske årligen via faktura.

KTH Klientbackup Pris per användare 1000kr/år/anv

Tjänsten avser backup av data på server till bandmedia. En säker och bra lösning med väldigt hög kvalitet och säkerhet.

Backup sker till TSM, DPM eller motsvarande miljö, enligt överenskommet schema och rutiner.
Volymen justeras löpande och faktureras enl. gällande prislista1.

Backup 1886 kr / månad / TB

(Kunden tar själv hand om servern, ITA tillhandahåller plats i serverhall, inkl. skalskydd, kyla, nät. Denna finns i 2 alternativ, med eller utan UPS)

Rackplats (inkl. UPS) 300 kr / månad / Unit
Rackplats (exkl. UPS) 150 kr / månad / Unit

(Övervakning och åtgärder vid incidenter utanför arbetstid, kvällar och helger)

Enligt standardiserad och dokumenterad modell 1250 kr / månad / system

(Arbetsinsatser enligt överenskommelse)
Utförs arbetet under en helgdag är kostnaden dubbel

  Interna kunder Externa kunder
Användarstöd 550 kr / timme 650 kr / timme
Drift & Infrastruktur 750 kr / timme 850 kr / timme
IT-specialist 900 kr / timme 1000 kr / timme
OBS! Beroende på tillgång på egna resurser så kan en del roller bemannas av externa leverantörer, vilket gör att kostnadsbilden i de fallen kommer följa det avtal som tecknas för det aktuella uppdraget. Vid längre uppdrag baseras priserna på genomsnittlig lönekostnad inom resp. kompetensområde.

(Dagliga underhållet av en server, avser operativsystem samt drift av hårdvara, avser ej applikation)

Modell baserad på 2h / server och månad 1500 kr / månad

(Dagliga underhållet av en applikation, avser ej operativsystem eller drift av hårdvara)

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på miljö o.s.v.

 (Avser support av specifikt verksamhetssystem)

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på miljö o.s.v.

(Avser serverkapacitet, fysisk eller virtuell som IT-avdelningen äger, licenskostnader tillkommer enligt gällande avtal)

Fysisk server, standardiserade modeller
Enligt faktura från leverantör, IT-avdelningen har inga påslag för detta. Därmed en månadskostnad till kund som fördelas på 36 månader
KVS, KTH Virtuell Server
Bas (Är tänkt för forskare, systemadministratör eller systemgrupp som behöver en lätthanterad miljö där man ej behöver ta så mycket eget ansvar för de bakomliggande komponenterna)
Full (Är bara tänkt för en systemgrupp som vill ersätta sina befintliga servrar med en virtuell miljö KVS full ger tillgång till vSphere client med vilken man kan utföra alla tänkbara operationer med sina virtuella maskiner)

Avtalet är löpande och kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Pris för KVS bas konfiguration är: 200 kr/månad.

Inkrementell kostnad för utökning av hårdvara:

Utrustning Pris/månad
en enhet
Pris/månad
max antal enheter
vCPU (per core, max 8 cores) 100 kr 800 kr
RAM-minne (per GB, max 64GB) 50 kr 3200 kr
Disk enhet (per 50GB, max 250GB) 50 kr 250 kr

KVS full, tilläggstjänster för vSphere åtkomst samt säkerhetslösning är 600 kr/användare (uppstartskostnad)
Om det finns behov av mer diskyta än 250GB ta kontakt med KVS-drift-team.

Per användare i systemet

200 kr / år
Uppsättning av ny yta (space) 1500 kr

Skolan debiteras en gång per år för det största antalet (peak) samtidigt aktiva användare under ett år.  

Slack

Per användare i systemet 25 kr / månad

Se på intranätet för mer information gällande omfattningar, teknikplattformar, tider och övrigt för de olika tjänsterna som IT-avdelningen erbjuder

Tjänsternas innehåll, utformning och övriga detaljer revideras kontinuerligt. Denna prislista kommer att revideras årligen eller med andra intervaller om behov föreligger.

Vid förfrågan av tjänster som idag saknas inom IT-avdelningens utbud, skall den aktuella förfrågan överlämnas till samordningscheferna inom IT-avdelningen, som tar upp ärendet i IT-avdelningens ledningsgrupp för en vidare bedömning och ev. åtgärd samt återkoppling till kund.

Lars Eneslätt


eneslatt@kth.se