Skip to main content

Digitala Skyltar

Digital skyltning används för att informera via digitala skärmar. Dessa används idag både för intern- och externkommunikation. Det man behöver för den digitala skyltningen är en skärm, en mjukvara för fjärrstyrning utav skärmen, och eventuellt en dator. Datorn behövs ifall skärmen inte är kompatibel med mjukvaran.
I vår tjänst Digital skyltning använder vi oss av mjukvaran SmartSign.

Notera att redaktörsarbete inte ingår i tjänsten utan förväntas bli hanterad av verksamheten.

Olika insatser krävs beroende på hur miljön där skärmen ska installeras ser ut. Dessa insatser grupperas i två delar och aktiviteterna framgår nedan:

 • Initial uppstart:
  • anskaffning av SmartSign licens
  • val och inköp av skärm
  • koordinering av arbetet för uppsättning av skärmen
   • montering av skärm på vägg
   • ev. framdragning av el resp. nätverk
  • konfiguration av nätverk
  • introduktion (ca 1 h) av SmartSign redaktörer i avropande verksamhet
 • Löpande support:
  • underhåll och uppdatering av SmartSign systemet och skärmen,
  • supportinsatser vid felanmälan såsom utryckning, felsökning och åtgärd

Kostnaden för tjänsten är uppdelad i tre olika poster, dessa är enligt nedan:

 • Initial uppstart:
  • SmartSign licens
  • val av skärm samt inköpshanteringen
  • koordinering vid uppsättningen
  • konfiguration av nätverket
  • introduktion till redaktör
   • Summa: 5 650 kr/initialt
 • Löpande support:
  • SmartSign support- och underhållsavtal
  • underhåll och uppdatering av SmartSign systemet och skärmen
  • supportinsatser vid felanmälan såsom utryckning, felsökning, åtgärd
   • Summa: 3 400 kr/år
 • Option/tillägg:

Kan behövas i de fall skärmen inte är kompatibel med mjukvaran, i regel handlar det om att det finns en befintlig skärm som man vill använda.

  • Nerskalad KTH-Windows
   • Summa: 3 600 kr/år

Tillkommande kostnader för skolan (tas via extern part):

Utöver detta tillkommer kostnad för hårdvara (skärm, kablage och eventuella fästanordningar) samt monteringskostnader.
Nedan följer generell uppskattning av de tillkommande kostnaderna:

 • skärm (beroende på storlek) c:a 15-30 000 kr
 • ev. framdragning av el och nät c:a 10 000 kr
 • montering av skärm på vägg: c:a 1 000 kr
 • ev. dator c:a 9 000 kr

Kontakta IT-avdelningen för mer information.

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
KTH Taggar:
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Nov 26, 2019