Skip to main content

Inköp och logistik av IT-relaterad utrustning

Tjänsten avser möjligheten för KTH:s skolor att få inköp och logistik kring IT-utrustning hanterad av IT-avdelningen.

I inköpsärenden består stödet av att vägleda kund i inköpsprocessen samt valet av IT-utrustning, så att avtal och regler uppfylls.

Samt att inköpt IT-utrustning fungerar i KTH:s IT-miljö.

 • Rådgivning vid inköp av datorer och annan IT-utrustning.
 • Leverera dator till kunds arbetsplats.
 • Inkoppling av dator på kunds arbetsplats.
 • Hantering av garantiärenden

För logistik innebär det att levererad IT-utrustning:

 • Kontrolleras mot lagd beställning
 • Utrustningen överlämnas till kund och kvitteras.
 • Om tjänsten WIKS eller Lokal IT-support är tecknad kommer även utrustningen installeras och konfigureras.

För leveranser gäller följande:

 • IT-support meddelar slutkund när produkter levererats till KTH. Levererade produkter kan alltid hämtas hos IT-support vid KTH-Entré.
 • Skrymmande produkter och datorer (stationära och bärbara) levereras ut till slutkund.
  • Vid leverans till slutkund sker tidsbokning så att utrustningen kan tas emot och kvitteras.
  • Om slutkund önskar få tillgång till utrustningen omgående kan den hämtas hos IT-support vid KTH-Entré.
  • Delleveranser sker ej vid leverans till slutkund.

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på kundens IT-miljö o.s.v.

Beställning

IT stab
Fredrik Liljeblad, fli@kth.se, 08-790 4227
Lars Eneslätt, eneslatt@kth.se, 08-790 7019

Support

Systemägare/Teknisk resursägare

Chef Tele, Inköp och Licens
Lars Eneslätt
eneslatt@kth.se
+46 8 790 70 19

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Feb 03, 2021