Skip to main content

KTH GitHub

KTH GitHub är företagsversionen av GitHub.com och fungerar precis på samma sätt den publika gratisversionen vilket ger användarna möjlighet att flytta projekt mellan den publika gratisversionen (Github.com) och den lokala versionen som tillhandahålls av KTH (KTH GitHub).

KTH GitHub kräver att användare loggar in med sina kthkonton och projekt som laddas upp till servern kan inte göras åtkomliga för användare utan ett aktivt kthkonto.

KTH GitHub är en bastjänst som tillhandahålls av KTH IT-avdelning enbart för studenter och anställda på KTH. I tjänsten ingår den distribuerade källkods- och versionshanteringen såväl som annan funktionalitet associerat med GitHub.

Tjänstenivåer och avgränsningar

Tillgängliga funktioner i KTH GitHub

  • Enkla wikisidor
  • Samarbete med andra
  • Kommentera källkod och ändringar
  • Jämförelse av olika källkodsversioner
  • Publika projekt (synliga för alla med åtkomst till KTH GitHub)
  • Privata projekt (möjlighet att begränsa åtkomst helt eller enbart till specifika användare inom KTH GitHub)
  • Sätta upp mål för projekt

Avgränsningar

Syftet med KTH GitHub är versionskontroll av källkod och filer relaterade till källkoden såsom bilder och bibliotek. KTH Github kan inte användas för versionshantering av annat material såsom färdig (kompilerad) mjukvara, filmer etc. För sådana ändamål hänvisas användare till de gemensam-/projekt-/hemkataloger ( G: /P: /H: ) som erbjuds av KTH IT-avdelning.

Endast användare med ett KTH.SE-konto kan att få tillgång till KTH GitHub. För publika projekt, rekommenderas användarna att publicera en kopia av sin kod på den helt kostnadsfria, publika versionen av GitHub.com.

Denna tjänst är gratis för alla användare med ett aktivt kthkonto.

Beställning

Hjälp med att aktivera tjänsten återfinns på  .

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Dec 07, 2016