Skip to main content

Applikationsdrift/Webdrift

IT-avdelningen tillhandahåller applikationsdrift på många förekommande system.
Det kan liknas vid serverdrift, men med skillnaden att det är applikationen som avses, dvs. dagliga underhållet av en serverbaserad applikation/verksamhetssystem

Denna specificeras per system då stora skillnader förekommer. 

(Dagliga underhållet av en applikation, avser ej operativsystem eller drift av hårdvara)

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på miljö o.s.v.

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Oct 21, 2016