Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Konsultinsatser

ITA kan tillhandahålla personella resurser inom och i vissa fall utanför KTH, vid både större eller mindre projekt och uppdrag.
Kompetenser finns inom support, drift och utveckling samt IT-relaterade utrednings- och arkitektkompetenser finns tillhanda.

I stort kan alla förekommande IT relaterade uppdrag utföras.

Arbetet sker uteslutande dagtid men vid behov och kan även kvällar och helger förekomma.

Tjänstenivåer och avgränsningar  

Beroende på tillgång på egna resurser så kan en del roller bemannas av externa leverantörer, vilket gör att kostnadsbilden i de fallen kommer följa det avtal som tecknas för det aktuella uppdraget.

Utförs arbetet under en helgdag är kostnaden dubbel.

Priset för denna tjänst är baserad per kompetensområde, kostnaden defiieras vid resurssättningen.

(Arbetsinsatser enligt överenskommelse)
Utförs arbetet under en helgdag är kostnaden dubbel

  Interna kunder Externa kunder
Användarstöd 550 kr / timme 650 kr / timme
Drift & Infrastruktur 750 kr / timme 850 kr / timme
IT-specialist 900 kr / timme 1000 kr / timme
OBS! Beroende på tillgång på egna resurser så kan en del roller bemannas av externa leverantörer, vilket gör att kostnadsbilden i de fallen kommer följa det avtal som tecknas för det aktuella uppdraget. Vid längre uppdrag baseras priserna på genomsnittlig lönekostnad inom resp. kompetensområde.

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4