Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digitala Skyltar

Information om tjänsten "Digitala Skyltar". Tjänsten finns tillgänglig till anställda på KTH.

Beskrivning

Digital skyltning används för att informera via digitala skärmar. Dessa används idag både för intern- och externkommunikation. Det man behöver för den digitala skyltningen är en skärm, en mjukvara för fjärrstyrning utav skärmen, och eventuellt en dator. Datorn behövs ifall skärmen inte är kompatibel med mjukvaran.
I vår tjänst Digital skyltning använder vi oss av mjukvaran SmartSign.

Notera att redaktörsarbete inte ingår i tjänsten utan förväntas bli hanterad av verksamheten.

Omfattning

Olika insatser krävs beroende på hur miljön där skärmen ska installeras ser ut. Aktiviteterna framgår enligt nedan.

 • Anskaffning av SmartSign licens
 • Val och inköp av skärm
 • Koordinering av arbetet för uppsättning av skärmen
  • montering av skärm på vägg
  • Eventuell framdragning av el respektive nätverk
 • Konfiguration av nätverk
 • Introduktion (ca 1 h) av SmartSign redaktörer i avropande verksamhet. 
 • Underhåll och uppdatering av SmartSign systemet och skärmen
 • Supportinsatser vid felanmälan såsom utryckning, felsökning och åtgärd.
 • SmartSign support- och underhållsavtal
 • Underhåll och uppdatering av SmartSign systemet och skärmen
 • Supportinsatser vid felanmälan såsom utryckning, felsökning, åtgärd
  • Summa: 4 215 kr/år

Debitering

Kostnaden debiteras löpande årsvis för alla SmartSign skärmar, detta sker årligen i november.

Option/tillägg

Kan behövas i de fall skärmen inte är kompatibel med mjukvaran, i regel handlar det om att det finns en befintlig skärm som man vill använda.

 • Nerskalad KTH-Windows
  • Summa: 3 600 kr/år

Tillkommande kostnader för skolan (tas via extern part):

Utöver detta tillkommer kostnad för hårdvara (skärm, kablage och eventuella fästanordningar) samt monteringskostnader.
Nedan följer generell uppskattning av de tillkommande kostnaderna:

 • skärm (beroende på storlek) c:a 15-30 000 kr
 • ev. framdragning av el och nät c:a 10 000 kr
 • montering av skärm på vägg: c:a 1 000 kr
 • ev. dator c:a 9 000 kr

Kontakta it-support@kth.se  för mer information.

Support och beställning

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4