Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beredskap

Beredskapen för IT på KTH är bemannad dygnet runt med begränsningar enligt nedan och omfattar de system och tjänster där IT-avdelningen har tagit på sig beredskapsåtaganden för att säkerställa drift enligt gällande överenskommelser.


Kontakt med KTH:s IT-beredskap för anmälan av större störningar sker utanför kontorstid via e-post på beredskap@kth.se

 • Vardagar mellan 07:00 till 08:00
 • Vardagar mellan 16:30 till 23:00
 • Helger 07:00 till 23:00

Under kontorstid 08:00-16:30 sker kontakt via KTH IT-Support

Mellan 07:00 - 23:00 har vi beredskap på följande tjänster (förenklad lista):

 • KTHs centrala mailsystem
 • WWW.KTH.SE med tillhörande viktiga applikationer
 • Stora fel på nätverk och DNS. Exempel en hel skola utslagen.
 • Lagring för hemkataloger, gemensamma ytor, virtualiseringsplattform, AFS.
 • Virtualiseringsplattform för centrala servertjänster
 • Hantering av stora störningar i datahallar/kopplingspunkter
 • Social och Bilda (undervisningsplattformar)
 • Inloggningstjänster exempelvis login.kth.se och SAML samt Kerberos.

Mellan kl 23:00 - 07:00 åtgärdas endast stora incidenter enligt nedanstående lista
:

 • Stora problem i datorhallar eller kopplingsrum som hotar värdefull utrustning. (t ex strömavbrott eller kraftigt förhöjd värme)
 • KTHs datornät helt utslaget (t ex ingen förbindelse ut till internet, eller en central ryggradsrouter helt död).

OBS att beredskap innebär att felsökning/åtgärder påbörjas inom en timme från felanmälan. Ibland kan dock problemet vara mycket komplicerat så tidsåtgång för att lösa problemet går inte att förutsäga. Normalt löses dock problemet inom närmsta timmarna.

Priset för denna tjänst är baserad per system och månad, avvikelse i prissättning kan uppstå beroende på komplexiteten i det aktuella systemet och dess underliggande komponenter.

(Övervakning och åtgärder vid incidenter utanför arbetstid, kvällar och helger)

Enligt standardiserad och dokumenterad modell 1250 kr / månad / system

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4