Till innehåll på sidan

Servicefönster

Information om IT- avdelningens servicefönster

Vad är servicefönster?

Ett servicefönster är ett planerat och fördefinierat tidsintervall för service och underhåll av IT-miljö, system och tjänster. Det innebär i regel att man kan förvänta sig störningar på de berörda system och tjänster, samt att dessa inte kan nås och användas under denna tid.
IT-avdelningen har förlagt sitt servicefönster till varje helgfri torsdag, mellan kl. 16:00–18:00.

Ambitionen är att minimera driftstörningen i största möjliga mån och inte ta hela servicefönstret i anspråk. I vissa fall behöver även ett större arbete göras under servicefönstret, i dessa fall kan servicefönstret förlängas.
De planerade arbeten som utförs under servicefönstret annonseras i förväg på webbsidan för driftsinformation: www.kth.se/gemensamt/driftsinformation-webbtjanster

Varför har vi ett servicefönster?

IT-avdelningen strävar efter att upprätthålla en välfungerande, driftsstabil och säker IT-miljö på KTH. För att uppnå detta behöver IT-system och hårdvara uppdateras, uppgraderas, servas och underhållas. Målet är att IT-system och tjänster ska vara tillgängliga dygnet runt, vi arbetar därför med att möjliggöra och utföra förändringar i IT-miljön utan driftsavbrott.
Visst planerat arbete kräver dock driftsavbrott. Sådant arbete som måste utföras under, eller i direkt anslutning till KTH:s ordinarie kontorsarbetstid förläggs därför till servicefönstret. Detta bl.a. för att kunna garantera tillgång till all berörd personal inom och utanför IT-avdelningen.
Servicefönstret möjliggör för användare av IT-system och tjänster att kunna planera sitt arbete, och därmed minimera påverkan av planerade driftsstörningar.

Vad gäller för arbeten utanför servicefönster?

För att minimera störningar för verksamheten förläggs viss service- och underhållsarbete utanför ordinarie kontorsarbetstid och servicefönster och görs om möjligt på kvällar och helger istället.
Ett exempel är ”Patch Tuesday”, den andra tisdagen i varje månad då Microsoft släpper de senaste säkerhetsuppdateringarna och andra korrigeringar för Windows-operativsystemet och tillhörande program.
I fall av viktiga säkerhetsuppdateringar eller hantering av allvarliga funktionsbrister kan det dock vara kritiskt och nödvändigt att utföra service- och underhållsarbete under kontorsarbetstid och utan möjlighet att vänta till servicefönster.

Även i sådana fall annonseras informationen på webbsidan för driftsinformation.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-14