Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Servicefönster

Information om IT- avdelningens servicefönster

Vad är servicefönster?

Ett servicefönster är ett planerat och fördefinierat tidsintervall för service och underhåll av IT-miljö, system och tjänster. Det innebär i regel att man kan förvänta sig störningar på de berörda system och tjänster, samt att dessa inte kan nås och användas under denna tid.
IT-avdelningen har förlagt sitt servicefönster till varje helgfri torsdag, mellan kl. 16:00–18:00.

Ambitionen är att minimera driftstörningen i största möjliga mån och inte ta hela servicefönstret i anspråk. I vissa fall behöver även ett större arbete göras under servicefönstret, i dessa fall kan servicefönstret förlängas.
De planerade arbeten som utförs under servicefönstret annonseras i förväg på webbsidan för driftsinformation: www.kth.se/gemensamt/driftsinformation-webbtjanster

Varför har vi ett servicefönster?

IT-avdelningen strävar efter att upprätthålla en välfungerande, driftsstabil och säker IT-miljö på KTH. För att uppnå detta behöver IT-system och hårdvara uppdateras, uppgraderas, servas och underhållas. Målet är att IT-system och tjänster ska vara tillgängliga dygnet runt, vi arbetar därför med att möjliggöra och utföra förändringar i IT-miljön utan driftsavbrott.
Visst planerat arbete kräver dock driftsavbrott. Sådant arbete som måste utföras under, eller i direkt anslutning till KTH:s ordinarie kontorsarbetstid förläggs därför till servicefönstret. Detta bl.a. för att kunna garantera tillgång till all berörd personal inom och utanför IT-avdelningen.
Servicefönstret möjliggör för användare av IT-system och tjänster att kunna planera sitt arbete, och därmed minimera påverkan av planerade driftsstörningar.

Vad gäller för arbeten utanför servicefönster?

För att minimera störningar för verksamheten förläggs viss service- och underhållsarbete utanför ordinarie kontorsarbetstid och servicefönster och görs om möjligt på kvällar och helger istället.
Ett exempel är ”Patch Tuesday”, den andra tisdagen i varje månad då Microsoft släpper de senaste säkerhetsuppdateringarna och andra korrigeringar för Windows-operativsystemet och tillhörande program.
I fall av viktiga säkerhetsuppdateringar eller hantering av allvarliga funktionsbrister kan det dock vara kritiskt och nödvändigt att utföra service- och underhållsarbete under kontorsarbetstid och utan möjlighet att vänta till servicefönster.
Ett annat exempel är systemet Confluence. Eftersom det används som dokumentationssystem finns mycket av informationen som används vid Servicefönstret dokumenterat i Confluence. Och därför kan det systemet inte vara nere samtidigt som man under Servicefönstret jobbar med andra system. Confluence har vid behov sitt Servicefönster på tisdagar.

Även i sådana fall annonseras informationen på webbsidan för driftsinformation.