Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Confluence

Information om "Confluence" tjänsten som ett dokumentations- och samarbetsverktyg. Tjänsten är tillgänglig för anställda på KTH.

Beskrivning

Confluence (atlassian.com, in English)   är ett dokumentations- och samarbetsverktyg baserat på Wiki-teknik.
Systemet lämpar sig väl för att föra intern dokumentation kring arbetsprocesser och rutiner mm.
I Confluence ingår även ett flexibelt rit-verktyg (Gliffy) för att förenkla dokumentationen.

Omfattning

Målgrupp

Tjänsten vänder sig till grupper inom KTH:s skolor eller VS som är i behov av ett dokumentations/sammarbetsverktyg.
Tjänsten kan inte användas eller beställas av studenter. 

Definition

Denna tjänst ger tillgång till en för avsedd grupp privat yta där dokumentation kan föras.
Ytan administreras av en av beställaren utsedd administratör som hanterar hur ytan fungerar samt vilka som skall få tillgång till den.
Information om hur Confluence används finns online.

Förutsättningar

Samtliga användare av systemet måste ha KTH-konton.

Confluence nås tillsvidare endast via KTH:s nätverk om man är på KTH, eller via VPN om man är utanför KTH.

Avgränsning

Tjänsten omfattar inte användarstöd kring hur Confluence kan användas eller anpassning av Confluence för andra ändamål.
Det är inte möjligt att lägga till ny Plugin- eller Macro-funktionalitet i tjänsten.
Även om filer kan laddas upp i Confluence skall inte tjänsten användas för lagring av stora filer. För detta hänvisas till OneDrive eller liknande lösning.

Relaterade Tjänster

KTH OneDrive för delad fillagring.

Tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan.
Vid eventuella fel hanteras dessa enl. KTH:s standard SLA.

Servicefönster

Då detta system ofta innehåll information kring systemdokumentation och dyl. sker servicefönstret för detta system skiljt från normalt servicefönster.
Servicefönster för Confluence är tisdagar kl 16:00 - 18:00 (detta kommer ej ske varje tisdag utan vid behov).

Debitering

Per användare i resp. space

400 kr / år
Uppsättning av ny yta (Space) 3000 kr

Skolan debiteras en gång per år för det största antalet (peak) samtidigt aktiva användare under ett år. 

Support och beställning

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4