Till innehåll på sidan

IT-Arbetsplats

IT-Arbetsplatsens huvudsakliga uppdrag är att tillgodose drift och förvaltning på ett samordnat, kostnadseffektivt och stabilt sätt, avseende IT-relaterade system inom olika verksamhetsområden, både inom och utanför KTH.

IT-avdelningen förvaltar och utvecklar KTH:s centrala nätverk, datorarbetsplats, telekommunikation, administrativa system och gemensamma informationssystem samt KTH:s plattform för gemensamma studentprogramvaror och studentdatorsalar. Utöver detta stödjer avdelningen övriga KTH i datorrelaterade frågor.

En av de mest omfattande IT-tjänsterna som ITA levererar är KTH:s gemensamma datorarbetsplats. Ett av syftena med en standardiserad plattform för datorarbetsplatsen är att tillhandahålla en driftsäker infrastruktur och klientmiljö, där ITA samordnar drift och support tillsammans med skolornas egna IT-funktioner. Därmed minimeras dubbelarbete och resursanvändningen effektiviseras på KTH. Ett annat syfte är att underlätta samverkan mellan grundutbildningen och administrativ personal. Genom optimering och resurseffektivisering möter man dessutom KTH:s krav på miljömedvetenhet.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-02-21