Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IT-Arbetsplats

Information om tjänsten "IT-Arbetsplats". Tjänsten är KTH:s tjänst för en datorarbetsplats med Windows, Mac eller Ubuntu efter behov.
I tjänsten ingår bl.a. programdistribution, e-post, KTH-Print och filservrar.

IT-Arbetsplatsens huvudsakliga uppdrag är att tillgodose drift och förvaltning på ett samordnat, kostnadseffektivt och stabilt sätt, avseende IT-relaterade system inom olika verksamhetsområden, både inom och utanför KTH.

IT-avdelningen förvaltar och utvecklar KTH:s centrala nätverk, datorarbetsplats, telekommunikation, administrativa system och gemensamma informationssystem samt KTH:s plattform för gemensamma studentprogramvaror och studentdatorsalar. Utöver detta stödjer avdelningen övriga KTH i datorrelaterade frågor.

En av de mest omfattande IT-tjänsterna som ITA levererar är KTH:s gemensamma datorarbetsplats. Ett av syftena med en standardiserad plattform för datorarbetsplatsen är att tillhandahålla en driftsäker infrastruktur och klientmiljö, där ITA samordnar drift och support tillsammans med skolornas egna IT-funktioner. Därmed minimeras dubbelarbete och resursanvändningen effektiviseras på KTH. Ett annat syfte är att underlätta samverkan mellan grundutbildningen och administrativ personal. Genom optimering och resurseffektivisering möter man dessutom KTH:s krav på miljömedvetenhet.

Här nedan presenteras information som berör de olika miljöerna.

KTH Mac

KTH Mac är den centralt hanterade Mac-plattformen. KTH Mac finns som bärbar och stationär, som datorsalsdator och egen arbetsdator. Enkel tillgång till KTH-licensierade program, utskrifter och tillgång till backup.

Här hittar information om tjänsten IT-arbetsplats KTH Mac, omfattningen, tjänstenivån, debitering, mm.

IT-Arbetsplats med Mac

KTH Ubuntu

KTH Ubuntu är den centralt hanterade Linux-plattformen. Desktop-varianten används i datorsalar, som personliga arbetsstationer och resursdatorer. Servervarianten används för timesharing-maskiner (shell-servrar, beräkningsmaskiner) och för projektservrar.

Här hittar information om tjänsten IT-arbetsplats KTH Ubuntu, omfattningen, tjänstenivån, debitering, mm.

IT-Arbetsplats med Ubuntu

KTH Windows

KTH Windows är den centralt hanterade Windows-plattformen. Desktop-varianten används i datorsalar, som personliga arbetsstationer och resursdatorer. Servervarianten används i många KTH-specifika servertjänster och för projektservrar.

Här hittar information om tjänsten IT-arbetsplats KTH Windows, omfattningen, tjänstenivån, debitering, mm.

IT-Arbetsplats med Windows