Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Licensadministration

IT-avdelningen tillhandahåller erforderlig licensadministration för kund.

Definition

Tjänsten säkerställer att skolan har en korrekt handläggning av mjukvarulicenser.

Målgrupp

Denna tjänst vänder sig till KTH:s skolor.

Omfattning

Tjänsten tillhandahåller funktionen licensadministratör som svara för skolans inköp och administration av mjukvarulicenser.

Licensadministratören

 • handlägger samtliga applikations-, programvaruinköp (Licenser).
 • tillfrågar skolans ledningen vid införskaffande om nya applikationer/programvaror.
 • utformar en process för hantering av de vanligast förekommande applikationerna.
 • ansvarar för skolans licensuppföljning, t.ex. frågor från/till KTHProg.
 • kan i sin tur begära in information från skolans personal.
 • registrerar resp. applikation i ett licensregister där all information om applikationen/programmet finns att återfinna.
 • följer upp hanteringen/användandet gällande applikationerna/programvarorna så att gällande avtalsvillkor efterlevs.
 • rapporterar eventuella avsteg från efterlevnad till skolans ledning.
 • informerar skolans personal om förändringar avseende licenser/programvaror.
 • rapporterar kvartalsvis till skolans ledning om skolans licenshantering.
 • är den dedikerade roll som för en dialog med KTHProg inom ITA, skolans verksamhet (användarna) samt skolans ledning.
 • deltar vid KTH gemensamma samordningsmöten avseende applikations-, programanskaffningar för att uppnå största möjliga synergieffekt.
 • ansvarar för att skolans lokala applikations- och mjukvarubehov kan uppnås. Ex. delegera tillgång till de olika webbsidor för nerladdning av programvaror som skolan behöver tillgång till.

Avgränsning

 • Ansvaret för att skolan är korrekt licensierad och att lagar, regler och policys för mjukvaruhantering följs vilar hos skolans ledning och omfattas inte av denna tjänst.

Tillgänglighet

Tjänsten utförs enl. KTH:s standard-SLA.

Debitering

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på omfattning och kundens IT-miljö o.s.v.

Kontakt

Beställning

IT stab
Fredrik Liljeblad, fli@kth.se, 08-790 4227
Lars Eneslätt, eneslatt@kth.se, 08-790 7019

Support

Systemägare/Teknisk resursägare

Chef Tele, Inköp och Licens
Lars Eneslätt
eneslatt@kth.se
+46 8 790 70 19

Licensadministratörer
Daniel Silkesjöö, danisil@kth.se, 08-790 6720
Björn Finér, bfiner@kth.se, 08-790 9536