Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utrangering och avyttring

Information om tjänsten "Utrangering och avyttring av IT-utrustning".

Beskrivning

Tjänsten avser möjligheten för KTH:s skolor att få hjälp med hantering och logistik vid utrangering och avyttring av personlig IT-utrustning.

Styrdokument

Universitetsgemensam rutin för utrangering av stöldbegärlig IT-utrustning, AV-utrustning och mobiler .

Omfattning

Tjänsten kan utformas på två olika sätt:

 1. IT-avdelningen sköter ärendehantering för utrangerad IT-utrustning.
 2. Skolan sköter ärendehantering av utrangerad IT-utrustning (med starthjälp från IT-avdelningen).

IT-avdelningen sköter ärendehantering för utrangerad IT-utrustning

 • IT sköter uppsättning av ärendesystem.
 • IT ansvarar för ärendehanteringen.
 • IT ansvarar för överlämning och fysisk hantering av utrangerad utrustning.
 • IT sköter kommunikationen med anläggningsekonom.
 • IT sköter kontakt med återbruksföretag.
 • Skolan tillhandahåller lämplig lokal/lokaler för mellanlagring av IT-utrustningen.
 • Skolan utser skolkontaktperson för tjänsten.

Skolan sköter ärendehantering av utrangerad IT-utrustning

 • IT sköter uppsättning av ärendesystem
 • IT håller introduktion och vägledning i ärendehanteringssystem.
 • Skolan använder egen resurs (handläggare) för löpande arbete enligt rutinbeskrivning
 • Skolan sköter kontakt med återbruksföretag
 • Skolan tillhandahåller lämplig lokal/lokaler för mellanlagring av IT-utrustningen
 • Skolan utser skolkontaktperson för tjänsten

Rutinbeskrivning:

Avyttring-skrotning - KTH gemensam process (pdf 52 kB)

Debitering

Skräddarsys tillsammans med kund beroende på kundens IT-miljö.

Support och Beställning

Support och beställning hanteras via KTH IT support, it-support@kth.se , 08-790 6600
eller via Portalen för IT-ärenden  (gäller bara för anställda vid VS i skrivande stund).

Kontaktpersoner för tjänsten hos IT-avdelningen:

Kent Karlsson kentk@kth.se , 08-790 6687

Zlatko Mitrovic zlatko@kth.se , 08-790 6788