Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Virtuell Server (KVS)

Information om tjänsten "KTH Virtuell Server (KVS)". Tjänsten finns tillgänglig till anställda på KTH.

Beskrivning

KVS tillhandahåller virtualiseringstjänster till hela KTH, tjänsten är ej till för kommersiellt eller personligt bruk. Målen med KVS är att minska ner elförbrukningen, att minimera antalet serverhallar på KTH, att utnyttja inköpt hårdvara maximalt därför subventioneras kostnaderna för de tjänster som erbjuds inom KVS. Stora besparingar kan göras genom att minska kostnader vad gäller inköp av serverhårdvara samt disk, vidare minskas behov av arbetstid för att sätta upp hårdvara i serverhallar.

Omfattning

Alla servrar skapas i ett KVS-servernät, eget servernät kan installeras mot en kostnad.
Backup ingår, detta görs minst 1 gång/dygn, eller enligt ök.

KVS servicebeskrivning

Minimal grundserver i KVS består av följande komponenter inkl pris. Denna konfiguration är alltid bas och kan naturligtvis byggas ut.

 • 1 vCPU 1 core/1 GB RAM/lagring 50GB i detta ingår även enklare support och backup.
 • Ursprunglig konfiguration av minne/CPU går att förändra, dock kräver det att man gör en beställning av förändring till mail@. Obs, de flesta OS kräver omstart för att förändring skall slå igenom.
 • Diskyta kan bara utökas, ej minskas.

KVS-drift-team har rätt att begränsa virtuella instanser som tar för mycket resurser, primärt cpu & disk.

KVS Bas (Virtual Private Server)

 • Är tänkt för forskare/system-admin/systemgrupp som behöver en lätthanterad miljö där man ej behöver ta så mycket eget ansvar för de bakomliggande komponenterna.
 • VM administration sker genom SSH alt RDP.
 • Installationstjänster utförs av KVS-drift-team.
 • Inga trafikkostnader tas ut för KVS tjänster vilket skiljer sig mot andra liknande tjänster.
 • KVS bas är den lättast bestyckade konfigurationen.
 • KVS bas är bara till för system i produktion (referensmiljöer räknas som produktion).

KVS Full

 • Är bara tänkt för en systemgrupp*) som vill ersätta sina befintliga servrar med en virtuell miljö
 • KVS Full ger tillgång till vSphere-klient med vilken man kan utföra alla tänkbara operationer med sina virtuella maskiner
 • All inloggning gentemot vSphere sker genom 2-faktor autentisering.
 • KVS full medger att VM ägare ändrar nätverksinställningar, on/off/restart av VM och konsoll. (man ser sina egna nät)
 • Installationstjänster utförs av KVS-drift-team.
 • Inga trafikkostnader tas ut för KVS tjänster vilket skiljer sig mot andra liknande tjänster.
 • KVS full utgår från KVS bas, tilläggstjänster är i detta fall vSphere klienten och ovanstående säkerhetslösning.
 • KVS bas är bara till för system i produktion (referensmiljöer räknas som produktion).

*) Systemgrupp kan vara ITA/CSC/ICT eller motsvarande.

Tilläggstjänster

 • Övervakning av Windows instanser
 • Övervakning av Linux instanser
 • Licenser för Windows/RHEL kan om så önskas hanteras av KVS-drift-team.
 • Man kan ändra resurser av te.x. utökning av minne i 1 månad, i dessa fall så debiteras per/månad. Ombootning kan krävas för att förändring skall ske.
 • OS (Windows Server eller Redhat), 1 000 kr / år.
 • vGPU. Pris efter överenskommelse

Debitering

Avtalet är löpande och kan sägas upp med 1 månads uppsägningstid. Pris för KVS bas konfiguration är: 200 kr/månad.

Inkrementell kostnad för utökning av hårdvara:

Utrustning Pris/månad
en enhet
Pris/månad
max antal enheter
vCPU (per core, max 8 cores) 100 kr 800 kr
RAM-minne (per GB, max 64GB) 50 kr 3200 kr
Disk enhet (per 50GB, max 250GB) 50 kr 250 kr

KVS full, tilläggstjänster för vSphere åtkomst samt säkerhetslösning är 600 kr/användare (uppstartskostnad)
Om det finns behov av mer diskyta än 250GB ta kontakt med KVS-drift-team.

Support och beställning

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4