Skip to main content

KTH Windows

Information om tjänsten IT-arbetsplats KTH Windows.

Beskrivning

KTH Windows (WIKS) är KTH:s gemensamma standardarbetsplats baserad på Windows 10 som operativsystem, MS Office version 2016 och ett antal andra nyttoprogram.

Tillämpbar för alla anställda och studenter på KTH, oavsett om det gäller utbildningsverksamhet, forskning, teknisk eller administrativ personal.

Syfte

 • Tillhandahålla en driftsäker windowsinfrastruktur där Universitetsförvaltningen och skolorna är delaktiga i utvecklingsdriften och supporten av plattformen.
 • Samordning av driften och supporten för denna miljö genom att minimera dubblerat arbete och effektivisera resursanvändning på KTH.
 • Minska totalkostnaden på KTH för insatser inom investering, drift och utveckling i lokala Windows plattformar.
 • Effektivisera och underlätta samverkan mellan grundutbildning, forskning och administration (ex. dela filer, kalendrar, funktionsmail, systemåtkomst).
 • Green-IT! Öka miljömedvetenheten.

Omfattning

I tjänsten ingår

 • Rådgivning vid inköp av dator
 • Installation av dator
 • Installation och underhåll av KTH-licensierad programvara och tillämpningar
 • Självbetjäningsportal för installation av programvara
 • Antivirusprogram
 • Installation av skrivare
 • Automatiska säkerhetsuppdateringar
 • Åtkomst till KTH Windows-resurser via Citrix fjärrskrivbord
 • Åtkomst till KTH Windows-resurser via VPN
 • Support via mottagningsdisk, telefon, e-post, fjärradministration och på plats hos användare på KTH
 • Personlig fillagring i hemkatalog (20GB med möjlighet till utökning).
 • Delad fillagring i gemensamma areor för skolor/avdelningar.
 • Delad fillagring i projektareor för grupper/projekt.
 • Utskriftstjänster med kvothantering, rapportering.

Alternativ och avgränsning för datorarbetsplatsen

Avgränsningar

 • Tjänsten finns endast att tillgå för KTH-ägda datorer
 • Användarstödet omfattar endast resurser för datorn och de tjänster som ITA tillhandahåller
 • Support ges under KTH IT-Supports öppettider
 • Support på datorn sker på KTH
 • Tjänsten omfattar inte applikationssupport
 • Servicefönster är förlagt till torsdagar efter kl. 15:00, då tillgängligheten kan vara begränsad

Alternativ

 • Standard

  • Grundutförande med KTH:s centrala IT-Support som den primära supportkanalen alternativt skolans lokala supportpersonal
  • Alternativt med av ITA-kontrakterad lokal supportpersonal på skolan (görs efter överenskommelse mellan skolan och ITA)
 • Delad-admin

  • Tillämpas efter särskild rutin där KTH Windows (WIKS) Standard inte kan uppfylla användarbehovet
  • Ger administrativa behörigheter på datorn inkl. möjlighet för användaren att själv installera programvaror
  • Information och blankett för Delad-admin finns här: Svenska (PDF) Engelska (PDF)
 • Datorsal

  • Anpassad för student- och utbildningsbehov
 • Resursdator

  • Gemensam dator för flera användare som har kth.se-konto, t.ex. i gemensamma utrymmen

Applikationer

KTH Windows (WIKS) plattformen är som standard en managerad datormiljö, vilket innebär att applikationerna tillhandahålls av KTH IT​-support, via Software Center.

Godkända datorer

KTH Windows (WIKS) plattformen installeras på testade och certifierade datormodeller. De modellerna väljs baserat på prestanda, ekonomi och livslängd.

Livslängd och plan för byte av datorer

Datorerna blir efter några år gamla och mindre effektiva, sett till kostnaden i form av lägre produktivitet och ökade supportinsatser behöver datorerna bytas ut med rimliga intervall.
Utöver detta har våra hårdvarutillverkare krav på att tillhandahålla säkerhetsuppdateringar för BIOS, Firmware och drivrutiner - denna gräns är satt till fem år.
Tillsammans gör det att vi i största möjliga mån försöker tillämpa byte av datorerna inom dessa fem år.
Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv anses detta vara mycket bra.

Debitering

Användare 600 kr / månad
Resursdator 600 kr / månad
Datorsalsdator (ej IKT) 600 kr / månad
Datorsalsdator (IKT) 400 kr / månad

Applikationspaketering och distribution

Paketering enligt normala rutiner Ingår i tjänsten
Expresspaketering 5000 kr / applikation

KTH-Print för skolor

Avgift per ansluten multifunktionsskrivare 350 kr / år
Konfiguration av system per timme enl. konsultinsatser nedan

Support och beställning

KTH IT-Support

Öppettider: måndag till fredag: 8:00 - 16:30

Telefon: 08 - 790 6600

E-post: it-support@kth.se
Besöksadress: Drottning Kristinas väg 4

Beställning

Inköp av dator sker enligt gällande rutiner för varje skola och avdelning.

Alla datorer ska vara certifierade och inköpta genom att Ordering IT-Products .

Ansökan om KTH Windows (WIKS) behörighet:

Beställning av IT-arbetsplatsen

Användarinformation om KTH Windows

Här finner du information och instruktioner för att kunna använda Windows effektivt i KTH:s IT-miljö, KTH Windows .

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:it-support@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Dec 29, 2023