Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab Datapool

Publicerad 2020-06-12

KTH Live-In Labs datapool är vår portal för forskningsdata från våra Testbeds (byggnader) och forskningsresultat. Tanken är att samla in, lagra och dela data för att påskynda innovation i den byggda miljön. Datapolen är öppen för studenter, lärare, forskare och samarbetspartners.