Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Energitransitioner – ett systemperspektiv

Ansökningsdeadline: 8 april 2020 kl 16.00

Mistras utlysning av medel till ett forskningsprogram: Energitransitioner – ett systemperspektiv

UTLYSNING

Publicerad 2020-02-28

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer beskriva sina visioner för ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i omvandlingen av dagens energisystem där utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser elimineras genom en genomgripande förändring av såväl energimix som beteenden och infrastruktur. Programmets förväntade budget är sammanlagt 57,5 miljoner kronor under fyra år.