Till innehåll på sidan

Gunnar Engström-stipendiet

UTLYSNING

Publicerad 2021-06-15

Gunnar Engströms ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera intresset för forskning inom det energitekniska området. Gunnar Engström var under många år direktör inom ASEA, nuvarande ABB. Vid 60-årsdagen hedrades han genom inrättande av den stiftelse som bär hans namn.

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning inom det energitekniska området genom att utdela stipendier till forskare inom nämnda område verksamma vid någon av de tekniska högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping eller Luleå eller vid den tekniska fakulteten vid Uppsala Universitet.

Stipendiet är på 100 000 kr.

Vem letar de efter?

Ämnet för ansökningar 2021 är ”Långsiktig hållbarhet inom energiteknik.” Det energitekniska området innefattar områden såsom: fysik, kemi, elektroteknik, maskinteknik, transportteknik, miljöteknik och även automation om syftet med forskningen är energirelaterad.

Stipendiet kan sökas under pågående, eller i nära anslutning till avslutade doktorandstudier

Stipendiet ska delas ut till ett avslutat doktorandprojekt inom det energitekniska området vid någon av nämnda svenska tekniska högskolor eller universitet.

Stipendiet är personligt och enligt svensk skattelag ej skattepliktigt för mottagaren. Stipendiet bör användas för att främja stipendiatens vidareutveckling inom det energitekniska området. Ett urvalskriterium är forskningsprojektets relevans för ABB.

Stipendiat utses av stiftelsens styrelse under september månad.
 
Sista dag att ansöka är 30 juni 2021.

Mer information (ABB).