Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delegationsresa beredde vägen för nya forskningssamarbeten med USA

Publicerad 2022-05-24

Under maj deltog representanter från KTH i en lyckad delegationsresa till USA. Flera universitet och forskningslabb besöktes i östra USA. Med på resan fanns såväl ledningsrepresentanter som samarbetspartners.

Två dagar spenderades i Washington för nätverkande och seminarier. Den första dagen rymde möten med bland andra (från vänster) Professor G. Kumar Venayagamoorthy (inbjuden keynotetalare om Power grids, Clemson University), Anna Kiefer, KTH Chief Operating Officer Digital Futures, Dr. Sethuraman Panchanathan (keynotetalare från Director of National Science Foundation, NSF), Christina Murrey (rådgivare till rektor vid KTH rörande internationella frågor och moderator), Lina Bertling Tjernberg (moderator för panelen om Power grids) och Magnus Frodigh, R&D manager, Ericsson.

KTH:s delegationsresa till USA i maj omfattade 28 personer, varav cirka 24 kom från KTH och övriga från Stockholm stad och samarbetspartners. KTH:s representanter var från ledning och skolchefer, forskare och ansvariga för större center, samt verksamhetsstöd med särskilt ansvar för internationellt samarbete, alumniarbete och studentutbyte.

Syftet med resan var att uppmuntra och stödja forskningssamarbeten och samverkan med lärosäten, företag och samhälle.

– Resan blev väldigt lyckad. Den både gav oss nya kontakter och ledde till nya idéer till samarbete mellan oss KTH-forskare. Vi hoppas kunna upprepa detta i liknande form till andra platser i framtiden, säger Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för KTH Energiplattformen. 

Visade upp innovationsprojekt

Dag två vid House of Sweden, Washington DC, med arbetsgruppen om Power grids. Från vänster: Theresa Ildefonso, Swedish Embassy USA, Lotta Kramer, Swedish Embassy DC, G. Kumar Venayagamoorthy, Clemson University, Annika Stensson Trigell, KTH, Lina Bertling Tjernberg (diskussionsledare) och Maria Brogren, Swedish Embassy Washington DC.

Första stoppet var Washington DC för ett tvådagarsmöte i House of Sweden tillsammans med Svenska ambassaden. Nära 100 personer var anmälda till den inledande konferensen med temat The Stockholm Model. Här lyftes en rad nationella center och satsningar, bland annat Viable Cities, KTH Live-In Lab, Digital Futures och Senseable Stockholm Lab samt Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP. Dessutom hölls en session kring elkraftnätets roll för framtidens uthålliga energiförsörjning med exempel på en lång tradition av samarbete med kraftindustrin.

Under den andra dagen i Washington hölls rundabordssamtal om 5G med representanter från Ericsson, svenska ambassaden, Business Sweden, Vinnova, KTH, NSF och universitet i USA.

– The Stockholm Model innebar att vi visade upp flera stora center och initiativ där samverkan är i centrum och KTH har en ledande roll och i samarbete med näringsliv och städer. Exempelvis Viable Cities, som har sitt ursprung inom Energiplattformen, med föreståndare Olga Kordas, har visat sig bli mycket betydelsefullt i utvecklingen av morgondagens klimatneutrala städer där energiförsörjningen är en mycket viktig del, säger Lina Bertling Tjernberg.

Deltagare var från olika universitet i USA, olika ambassader, olika forskningsfinansiärer och även industri. Under besöket i Washington gjordes även presentationer av National Science Foundation, NSF, samt Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA.

– Särskilt viktig kan kontakten med NSF bli i framtiden för att hitta nya finansieringsmöjligheter för framtida forskningssamarbeten, där även företag som Ericsson och Saab blir viktiga partners.

Bland studiebesöken som genomfördes var ett hos Saab som visade forskning och utveckling.

Under träffarna deltog även representanter från bland annat Ericsson, Saab och Alfa Laval men även ett flertal amerikanska företag samt representanter från EU och en rad olika amerikanska lärosäten.

Purdue University i West Lafayette - centrum för flyg- och rymdindustri

Efter denna gemensamma start spreds delegationen ut för att göra flera olika besök hos universitet och forskningslabb i östra delarna av USA. Varje destination hade sin egen koordinator och Lina Bertling Tjernberg var ansvarig för besöket vid Purdue University tillsammans med Johan Blaus, samordnare av strategiska partnerskap och näringslivssamverkan.

Utanför Purdue University finns en staty av Neil Armstrong som är en av cirka 30 astronauter från lärosätet.

Purdue University rankas som inom flera områden bland de ledande universiteten i USA och var Neil Armstrongs alma mater. Härifrån kommer drygt trettio av USA:s astronauter. Purdue spelar fortfarande en viktig roll inom rymdindustrin i USA. Här finns forskning kring flyg- och rymdteknik och campusområdet rymmer en egen flygplats. Bland de företag som har projekt här finns både Saab och Boeing.

– Det var svårt att inte imponeras av möjligheterna som finns vid Purdue till att utföra fullskaleforskning. Många universitet i USA äger sin egen mark och har god ekonomi och stora möjligheter att implementera och testa innovationer. Här fick vi bland annat besöka den lokala egna flygplatsen som inte enbart imponerande med en rad flygplan tillgängliga för studenter som lärare, utan även med en hangar tillgänglig för testning och utveckling av drönarteknik.

Lina Bertling Tjernberg, föreståndare för Energiplattformen, var en av talarna under den inledande konferensen med temat The Stockholm Model.

Bland ämnena som togs upp under besöket fanns bland annat teknik och forskning för en framtida elektrifiering av flygtrafiken och utvecklingen av cybersäkerhet. En av lärdomarna var hur långt Purdue University kommit inom utvecklingen av det livslånga lärandet, berättar Lina Bertling Tjernberg.

– Det var inspirerande att se hur långt de har kommit i sin utveckling av olika utbildningar i samarbete med industrin.

Under resan publicerades Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årets 100-lista fanns hela fem projekt med från KTH. Med på delegationsresan fanns forskare med projekt både på den nya listan och tidigare års listor.

– Det var en kul upptäckt och faktum var att vi redan börjat diskutera samarbeten där vi från Energiplattformen kan ge ett viktigt bidrag för att stärka kunskapen och kompetensen inom energiområdet, säger Lina Bertling Tjernberg vars projekt GreenGrids-Flex fanns på årets 100-lista .

Text: Magnus Trogen Pahlén