Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lina Bertling Tjernberg utnämnd till Årets Kraftkvinna 2021

Årets Kraftkvinna 2021 Lina Bertling Tjernberg, Professor i elkraftnät vid KTH, gratuleras av generaldirektör för Energimarknadsinspektionen Anne Vadasz Nilsson samt generaldirektör för Svenska kraftnät Lotta Medelius-Bredhe.
Publicerad 2021-11-16

Bland 170 nominerade utsågs Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftteknik och föreståndare för KTH:s Energiplattform, igår kväll till Årets Kraftkvinna 2021 vid föreningen Kraftkvinnornas årliga evenemang.

Vad betyder det för dig att ha blivit utsedd till Årets Kraftkvinna 2021?

– Att vara nominerad till Årets Kraftkvinna tillsammans med 170 kompetenta kvinnor var oerhört stort. När Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén läste upp juryns motivering till utmärkelsen blev jag rörd som jag aldrig någonsin blivit i mitt yrkesliv. Att få motta en sådan fin återkoppling till mitt arbete betydde verkligen mycket för mig. Att även en stor förebild för mig, Ibrahim Baylan, deltog vid eventet och att nuvarande energiminister Anders Ygeman överlämnade diplomet var oerhört hedrande. Utmärkelsen ger mig ytterligare energi och kraft att fortsätta mitt arbete, säger Lina Bertling Tjernberg.

Varför ska man jobba inom energisektorn?

– För mig är svaret så tydligt – det finns inget mer inspirerande än att arbeta med att bidra till att skapa lösningar för ett framtida uthålligt samhälle och det är just vad ett arbete inom energisektorn kan innebära!

Varför behövs den här utmärkelsen?

– Omställning av energisystemet för att uppnå ett uthålligt samhälle ligger högst på vår agenda. För att uppnå detta måste vi inkludera alla talanger och vi måste samarbeta och mötas mellan olika aktörer. Vi ser en enorm tillväxt framför oss och ökat behov av kompetensförsörjning inom energisektorn. Mångfald blir därmed en nyckel i denna lösning och vi måste på allvar ta till vara våra resurser.

– Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i energibranschen. Nätverket har ett mål att öka andelen kvinnor i ledningsgrupper och styrelser i energisektorns bolag och organisationer. Med fler kvinnliga förebilder i ledande positioner, kommer även fler kvinnor att attraheras till branschen. Utmärkelsen till Årets Kraftkvinna är därmed ett viktigt verktyg just för att uppnå detta mål och därmed accelerera omställningen av energisystemet.

Motivering

I år går priset Årets Kraftkvinna till en kvinna som i en traditionellt manlig domän av energisektorn ändå blivit en stark kraft och garant för mer jämställd kompetensförsörjning inom såväl dagens som morgondagens hållbara energisystem. Hon har med tydligt engagemang, ledarskap och uthållighet på ett framgångsrikt sätt systematiskt byggt fundament och plattformar för en framsynt utbildning av morgondagens medarbetare inom energiområdet. Genom sitt arbete är hon en viktig brygga mellan utbildning och näringsliv för att i ett snabbt föränderligt energisystem forma framtidens kompetens.

Hon lyfter det nödvändiga och avgörande för energisektorn i att tidigt nå kommande generationer genom att aktivt vända sig till barn och ungdomar i skolans värld, inte minst flickor, för att ge en spännande och attraktiv bild av ett mer digitaliserat och elektrifierat energisystem.

Med styrka, tålamod och konkret handling har hon i sitt uppdrag som professor i den akademiska miljön på egna meriter kunnat bygga en stark vetenskaplig och medial plattform för att lyfta energifrågorna långt bortom att enbart vara en teknisk fråga. Som Årets kraftkvinna vill vi ge henne ytterligare energi och kraft i sitt engagemang för att attrahera fler unga, inte minst flickor, att välja och välkomnas till energiområdet och på så sätt bidra till en faktisk och långsiktig jämställdhet.

Läs mer om eventet på kraftkvinnorna.se