Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Starkare internationalisering och en viktig brobyggare i den nationella energidialogen

Fyra personer i en tv-studio.
Under terminen har vi bidragit mer än tidigare i debatter och dialoger kring energiförsörjningen, som här ovan i Nyhetsmorgon på TV4. Foto: Skärmdump
Publicerad 2022-05-23

Under året har vi inom Energiplattformen både stärkt och utvecklat vårt internationella kontaktnät. Samtidigt har våren rymt ett mycket aktivt deltagande i nationella debatter och dialoger. Med hjälp av nya kontakter och kunskap kan vi skapa bryggor mellan discipliner och sektorer för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

De senaste månaderna har det blivit allt tydligare vilken viktig roll vi har att spela som energiforskare. Kriget i Ukraina kom som en chock för oss alla. Att på nytt se ett krigshärjat Europa var både oväntat och drabbande. Dagens geopolitiska utvecklingen har synliggjort hur vi inom flera områden optimerat våra system och leveranskedjor så långt att de blivit sårbara. Detta har även satt fokus på vår energiförsörjning. 

Energiförsörjningen blev tidigt en central fråga i kriget men även i den mer långsiktiga utvecklingen av morgondagens hållbara samhälle. Situationen har skapat ett behov av mer kunskap och upprepade gånger har vi energiforskare fått plats i debatten för att bidra med sin kompetens. Att vi kunnat bidra på detta sätt har varit mycket positivt och i förlängningen har den dramatiska utvecklingen skyndat på den nödvändiga omställning av vårt energisystem. 

Terminen har som alltid rymt många inspirerande möten. I mars kunde vi välkomna ett studiebesök med energiforskare från åtta olika universitet på Kuba. De fick en god presentation av vår forskning inom energiområdet och kunde ta med sig nya kontakter och idéer som kan hjälpa dem utveckla sitt samhälle i en hållbar riktning. 

Vi arrangerade även ett stor digital workshop som samlade drygt 100 energiforskare från KTH och Kyushu University. Ett mycket lyckat möte där det förmedlades både kunskap och kontakter som kan bli viktiga i framtida forskningssamarbeten mellan våra länder.  

Dessutom var Energiplattformen en viktig del av KTH:s delegationsresa till USA i maj. Vi bidrog med ett vetenskapligt innehåll i presentationerna vid Sveriges ambassad i Washington och gjorde ett studiebesök vid Purdue University och SAABs nya fabrik, West Lafayette, Indiana. Purdue University rankas ofta som trea bland USA:s universitet efter Harvard och Berkley. De har en stort och framstående forskning och kan bli en viktig samarbetspartner i framtiden. 

Under resan knöts även viktiga företagskontakter och dessutom gav den oss från KTH en chans att hitta gemensamma mål för nya tvärvetenskapliga projekt där energiforskningen kan bli en nyckelkomponent.

Vi välkomnade även en grupp riksdagsledamöter till KTH inom ramen för Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, Rifo. Här handlar det om att bygga broar mellan forskare och riksdagsledamöter för att bättre kunna stödja deras arbete med fakta och kunskap. 

I dag har energibranschen har ett enormt stort rekryteringsbehov och för att fylla det är det viktigt att vi arbetar med en ökad mångfald. Därför planerar vi tillsammans med föreningen Kraftkvinnor ett seminarium till hösten som både kan inspirera och informera om vilka möjligheter som finns inom energisektorn. Här finns även plats för industrin att öka sin samverkan och attraktionskraft. 

När Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) presenterade årets 100-lista fanns fem projekt med från KTH , bland dem Green Grids Flex . Listan samlar forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Detta visar vilken stark potential som finns för nya innovationer och startups från vår forskning. Energiplattformen kommer därför att under året stärka våra insatser för att stödja forskare som vill kommersialisera sina upptäckter som ett led i att bidra till samhällsutveckling. 

Redan i dag deltar jag som jurymedlem i innovationstävlingen Startup 4 Climate , som arrangeras av GodEl och Ellevio, samt i nomineringskommitén för Polhemspriset

Tyvärr har sett brister i energiförsörjning Sverige i dag. Driftsäkerhet har blivit sämre och nu finns ett behov både av mer kompetens och kunskap för att vända utvecklingen. Detta visar att vi inom Energiplattformen har en allt viktigare roll att fylla i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi är politiskt oberoende, faktabaserade och kan bidra med rätt kunskap i framtiden. 

Under har vi därför ägnat ett stort engagemang i att bidra som oberoende part i en stor mängd dialoger, inte minst i media. Här har vi gett ett starkt bidrag som brobyggare mellan näringsliv, politik och akademi där vi även kunnat agera mot polariseringen mellan olika kraftslag. 

Ännu ett led i att förklara energiforskning och dess utmaningar är den antologi som Energiplattformen har tagit fram i samarbete med Vetenskap & Allmänhet, VA. Den har allmänheten som målgrupp och just nu pågår slutkorrektur av boken. 

Till sist: glöm inte att boka in årets KTH Energy Dialogue  som går av stapeln den 17 november. Vi ses igen på KTHs campus för att stärka våra samarbeten och tillsammans skapa en mer inkluderande och välkomnande sektor. 

Med hopp om en skön sommartid med många goda dialoger!

Lina Bertling Tjernberg