Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Upp till bevis för fusionsenergin

Skolbesök, Energiplattformen, EECS

Energiplattformens föreståndare Lina Bertling Tjernberg med Per Brunsell, Thomas Jonsson och Jan Scheffel vid Avdelningen för fusionsplasmafysik.
Publicerad 2019-12-13

Fusionsenergin vinner mark tack vare långsiktiga internationella forskningssatsningar. En verklig milstolpe blir invigningen av den hittills största fusionsreaktorn ITER i Frankrike 2025. Hit bidrar en rad KTH-forskare med ny kunskap inom bland annat hantering av plasma, simuleringsverktyg och nya material. 

Per Brunsell, professor i fusionsplasmafysik, välkomnade Energiplattformen till avdelningen för fusionsplasmafysik, vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) i november. Här visade han upp KTH:s experimentreaktor, vilket är den enda i Sverige. Reaktorn lockar forskare från resten av landet för att genomföra försök. 

– Vi har varit ganska framgångsrika i Sverige. Vi arbetar inom ett globalt sammanvävt forskningsfält där cirka 50 forskare finns i Sverige, säger Per Brunsell. 

KTH har den största forskargruppen i landet, ytterligare forskning görs vid Chalmers, Uppsala universitet och en mindre del vid Studsvik. Allt arbete samordnas i ett svenskt konsortium som finansieras med EU-medel.

Inom KTH finns fyra avdelningar med fusionsforskning, störst är avdelningen för fusionsplasmafysik med cirka 15 personer. Här utvecklas såväl ny teori som modeller utifrån experiment.

– Bland annat utvecklar vi simuleringsverktyg för att förstå hur plasmat i ITER  kommer att uppföra sig i reaktorn. Vi behöver så mycket kunskap som möjligt redan innan den tas i drift, säger Per Brunsell. 

Området är mycket tvärvetenskapligt och inkluderar materialforskning, elektromagnetism och fluiddynamik. 

– Vi behöver även kunskaper om signalbehandling och styr- och reglerteknik. För att nå vidare krävs täta samarbeten inom KTH. Fusionsforskningen blir en gemensam nämnare som bygger broar mellan oss. 

ITER är den första fusionsreaktor som ska kunna producera mer effekt än den kräver för sin drift, och den byggs genom ett internationellt samarbete mellan USA, Kina, Korea, Indien, Japan, Ryssland och Europa.

– ITER är en ren forskningsanläggning men efter den följer demonstrationsanläggningar som kan bli en bas för den kommersiella fusionsenergin, säger Per Brunsell.

ITER började byggas 2010 och beräknas stå klar 2025. Efter ITER planeras flera demonstrationsreaktorer på flera platser i världen för skarp produktion av fusionsenergi. En kommersiell fusionsreaktor kan bli verklighet redan i mitten av detta sekel.

Energiplattformen representerades av föreståndare Lina Bertling Tjernberg.

Text: Magnus Trogen Pahlén