Till innehåll på sidan

Kontakt

KTH:s forskningsplattform för Industriell Transformation koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom området. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare och stöds av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

industrialtransformation@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare, tillförordad

Kerstin Forsberg
Kerstin Forsberg
professor, avd.chef 087906404

Vice föreståndare

Martin Edin Grimheden
Martin Edin Grimheden
prefekt 087907797

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam
professor, vicerektor, vicerektor 087908396