Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontakt

Life Science-plattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom Life Science på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av en vice föreståndare och en rådgivande styrelse samt får stöd av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

lifescienceplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin forskningsrådgivare marilynk@kth.se 087908223 Profil

Plattformsadministratör

Rådgivande nätverk

Computational and mathematical sciences, modeling and simulation 

Sensors, devices and robotics 

Wouter Metsola van der Wijngaart
Wouter Metsola van der Wijngaart professor, vice avdelningschef wouter@kth.se 087906613 Profil

Imaging

Health Systems Engineering

Sebastiaan Meijer
Sebastiaan Meijer professor, vice skolchef smeijer@kth.se 087908071 Profil

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam professor, vicerektor, vicerektor annbor@kth.se 087908396 Profil