Till innehåll på sidan

Kontakt

Life Science-plattformen koordinerar och stödjer tvärvetenskapliga forskningsinitiativ inom Life Science på KTH. Plattformens dagliga arbete leds av en föreståndare som assisteras av en vice föreståndare och en rådgivande styrelse samt får stöd av en plattformskoordinator och en forskningskommunikatör. KTH:s forskningsplattformar leds av en styrgrupp som utgörs av skolcheferna med KTH:s vice rektor för forskning som ordförande.

Funktionsmejl

lifescienceplatform@kth.se

Plattformsteam

Föreståndare

Vice föreståndare

Anna Herland
Anna Herland
universitetslektor 087908431

Plattformskoordinator

Marilyn Klarin
Marilyn Klarin
forskningsrådgivare 087908223

Plattformsadministratör

Joy Roberts
Joy Roberts
plattformsadministratör 087908267

Rådgivande nätverk

Computational and mathematical sciences, modeling and simulation 

Sensors, devices and robotics 

Wouter Metsola van der Wijngaart
Wouter Metsola van der Wijngaart
professor, vice avdelningschef 087906613

Imaging

Health Systems Engineering

Sebastiaan Meijer
Sebastiaan Meijer
professor, vice skolchef 087908071

Styrgruppens ordförande

Annika Borgenstam
Annika Borgenstam
professor, vicerektor, vicerektor 087908396