Till innehåll på sidan

KTH – Ett life science-universitet

KTH ger med sin världsledande forskning och utveckling inom life science-sektorn viktiga bidrag till hälsa och välbefinnande i samhället. Life science-forskningen vid KTH är inriktad på fyra vetenskapliga teman; hälsa, miljölivsvetenskap, bioteknik och grundläggande biologi.

Det finns över 70 forskargrupper fördelade på alla skolor på KTH som forskar inom life science. KTH-forskare publicerar årligen över 350 vetenskapliga artiklar (motsvarande 20 procent av KTH:s produktion av forskningspublikationer) inom life science-domänen och bidrar till nästan 50 procent av publikationerna med högsta effektfaktor (till exempel i Nature, Science etc.) från KTH.

Mer information om forskargrupper, kompetenscentra med mera inom life science finns på KTH:s externwebb .