Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om plattformen

KTH:s plattform för Life Science ska stödja och katalysera tvärvetenskaplig forskning inom Life Science-området. Ett viktigt mål är att underlätta interaktion mellan expertis vid KTH och externa partners inom akademi, offentlighet och företag med intresse för forskning inom Life Science.

Plattformens uppdrag

KTH Life Scienceplattformen har två uppdrag:

  • Att hjälpa forskare inom olika områden att interagera för att katalysera nya vetenskapliga idéer och underlätta nya multidisciplinära samarbeten.
  • Att hjälpa forskare att identifiera möjligheter till forskningsfinansiering och bilda forskningskonstellationer och konsortier.

Internt arbetar vi med att bistå KTH:s ledning och forskarstöd (Research support office) med att identifiera kompetens för vetenskapliga expertpaneler och arbetsgrupper, samt hjälpa till att formulera utkast till policydokument och utlysningar. Externt representerar vi KTH i flera centrum och nätverk som arbetar för multidisciplinära insatser inom life science i Stockholmsregionen.

Ett implicit mål för Life Scienceplattformen är att öka medvetenheten hos forskningsfinansiärer och samhället i stort om KTH:s spetskompetens inom life science och om teknikens viktiga roll för att främja både grundläggande och tillämpad forskning inom life science.

Organisation

Operativa aktiviteter drivs av plattformsteamet . Teamet leds av plattformens styrgrupp  som består av skoldekanerna och KTH:s vice rektor för forskning som ansvarar för KTH:s forskningsplattformar . Plattformen har även en referensgrupp.

Plattformen för Life Science omfattar flera forskargrupper vid avdelningar på KTH och inom KTHs skolorganisation. Forskning inom life science  bedrivs även vid kompetenscentra som drivs av KTH.