Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nationell konferens i transportforskning 2017

I oktober år 2017 hölls den sjätte i en serie årliga vetenskapliga konferenser på KTH som samlar svensk transportforskning.

Konferensens innehåll

Konferensen omfattar alla transportslag och alla typer av transportrelaterade frågor. Konferensen välkomnar bidrag från alla discipliner och delområden som berör analys, förståelse, planering och utvärdering av transportsystemet.

Exempel på teman

 • Transportpolitik och samhällets planeringsprocesser
 • Prissättning, regleringar, styrmedel
 • Modellering och simulering av transportflöden och efterfrågan
 • Upphandling, kontrakt och affärsmodeller
 • Transporter och logistik ur ett tjänsteperspektiv
 • Samhällsekonomisk analys och värdering
 • Trafikantbeteende
 • Trafiksäkerhet och hälsa
 • Hållbarhet, miljö och markanvändning
 • Intelligenta och automatiserade transportsystem
 • Planering av logistik- och transportsystem
 • Supply chain management
 • Terminal- och förrådshantering

Syften

 • Skapa en mötesplats för svenska transportforskare och forskningsintresserade som ger en överblick av svensk transportforskning.
 • Öka de yrkesmässiga och sociala kontaktytorna mellan svenska transportforskare
 • Förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan transportforskningens olika discipliner och delområden.
 • Ge möjlighet för yrkesverksamma inom branschen (myndigheter, planeringsorgan, konsultföretag) att ta del av de senaste forskningsrönen från svenska forskare.
 • Förbättra förutsättningarna för ökad rörlighet mellan institutionerna i Sverige.

Extended abstracts

Konferensspråk är svenska men konferensbidrag och presentationer kan vara på svenska eller engelska. Vänligen skriv din extended abstract på max två sidor i det språk som du tänker använda i presentationen och använd följande struktur:

 1. frågeställning och kort sammanfattning av state-of-the-art, samt
 2. relevanta referenser,
 3. metod och
 4. analys eller resultat.

Vetenskapliga bidrag från universitet, forskningsinstitut, konsultbolag eller myndigheter är lika välkomna. Abstract skickas senast den 15 juni till . Bidragen bedöms av den vetenskapliga kommittén enligt dess kvalitet, forskningshöjd och relevans. Besked om antagning meddelas senast den 1:e september.

Vetenskaplig kommitté & planeringsgrupp

 • Mats Abrahamsson, Linköpings universitet
 • Magnus Blinge, Chalmers tekniska högskola
 • Gunnar Flötteröd, KTH
 • Margareta Friman, Karlstads universitet
 • Jan Lundgren, Linköpings universitet
 • Jan-Erik Swärdh, VTI
 • Lena Winslott Hiselius, Lunds universitet
 • Johan Woxenius, Göteborgs universitet

Kontakt & information

Gunnar Flötteröd, gunnar.floetteroed@abe.kth.se  eller transportkonferens@abe.kth.se , 08-7908377
 

Nationell konferens i transportforskning 2017