Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsprojekt om trafiksäkerhet

Utlysning: Ansökningsdeadline: 17 februari 2020

Publicerad 2020-01-08

Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel på temat trafiksäkerhet. Utlysningen fokuserar på hur den digitala utvecklingen med ökad distraktion, automatisering och med en mer komplex trafikmiljö påverkar trafiksäkerheten och samspelet i trafiken.

Forskningsprojekten kan handla om:

  • Hur skapar vi bra och trafiksäkra lösningar utifrån ett helhetsperspektiv?
  • Vad fungerar bäst och hur kan vi premiera de bästa skydden för olika grupper för ökad trafiksäkerhet?
  • Hur ser vi till att utvecklingen går i takt vad gäller ny teknik/fordon, lagstiftning, infrastruktur?
  • Hur kan vi utifrån ett ”dörr till dörr”-perspektiv göra hela resan trafiksäker och attraktiv för olika grupper i samhället
  • genom att beakta trafiksäkerhet, hälsa och välbefinnande.
  • Utvecklingen går fort, men beteendeförändringar är ofta trögrörliga. Relationen mellan människa och teknik och däri möjligheten att påverka beteende, ansvarsfrågor och acceptans av trafikregler är intressant.
  • Hur skapas beteendeförändringar hos trafikanter?

Ansökningsprocessen för forskningsmedel är indelad i två steg:

Steg 1 Sökande lämnar in en projektskiss.

Steg 2 De ansökningar som går vidare i processen lämnar in en fullständig projektansökan.

Som projektansvarig går det att göra mer än en ansökan men inte fler än tre. Projektbudget bör inte överstiga 2,5 miljoner kronor per år (inklusive direkta, övriga och indirekta kostnader). Projekt kortare än ett år och längre än fyra år finansieras ej.

Att göra en ansökan:

Steg 1 av ansökningsprocessen öppnas den 18:e december 2019 och stängs den 17:e februari 2020 klockan 14:00.

Steg 2 av ansökningsprocessen, för de sökande som går vidare, öppnas den 10:e mars 2020.

Länsförsäkringar: Utlysning Forskningsprojekt om trafiksäkerhet

För mer information kontakta Mari Sparr, forskningsledare inom Teknik, mari.sparr@lansforsakringar.se