Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utlysning av medel för forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering

UTLYSNING

Publicerad 2022-05-02

Region Stockholm/KTH-utlysningen ”Trafik och Region” är årligen återkommande och omfattar forskning inom hållbar trafik- och regional utvecklingsplanering. Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4,8 miljoner kronor och forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon kronor per forskningsprojekt och år. Projekten startar 1 januari 2023.

Ansökningsperioden är 14 april till 9 juni 2022.

Mer information om utlysningen 
Tidigare beviljade projekt