Till innehåll på sidan

Akademiker sökes till uppdrag hos Miljöförvaltningen i Stockholms stad

Hållbar mobilitet

Publicerad 2018-03-16

Miljöbilar i Stockholm efterlyser en akademiker med meriter och kunskaper om processledning i offentliga organisationer och hållbar mobilitet och hållbara transporter.

Miljöbilar i Stockholm efterlyser en akademiker med meriter och kunskaper om processledning i offentliga organisationer och hållbar mobilitet och hållbara transporter. Individen ska kunna genomföra kvalitativa och kvantitativa analys och har djup förståelse för kvalitativa forskningsmetoder. Individen kommer att fungera som projektledningsstöd till projektledaren i projektet CIVITAS Eccentric och bidrar till utförandet av GrowSmarter-projektets arbetspaket om hållbar mobilitet. 

Stockholms stad samt de bolagen som hör till Stadshuset AB är väldigt intresserade av att delta i detta projekt och att ta emot en akademiker från KTH.

Är du intresserad, ta kontakt med Eva Sunnersted: E-mail: eva.sunnerstedt@stockholm.se , Telefon: + 46 8 508 28 913.