Till innehåll på sidan

Efterlysning: Idéer för samarbeten och forskning inom KTH Centre for Sustainable Aviation

För spridning inom KTH

Publicerad 2018-01-30

Inom KTH Centre for Sustainable Aviation (CSA) pågår en inventering och undersökning av behov, intresse och idéer för framtida forskningsprojekt och områden som input till att utforma kommande utlysningar och samarbeten.

Centrets kärnområde är: främjande av utvecklingen av ny teknik för flygtrafikledning som gör det möjligt att minska bullerexponeringen över tätorter i flygplatsers närhet med upprätthållande av en hög trafikintensitet. Kärnområdet definierar centrets primära forskningsområde. CSA ska utgöra en ledande nationell kompetens för att initiera och driva forskning inom området. Forskning och utveckling efterfrågas inom dessa områden:

  1. Flygtrafikledning och optimala flygbanor.
  2. Ljudutbredning runt flygplatser samt påverkan på människa.
  3. Flygtransport ur ett systemperspektiv.

Vi efterlyser därför idéer och identifiering av grupper och forskare som vi inte ännu har nått i vår verksamhet. Vänligen hör av er till oss omgående med idéer och uppslag till forskningsprojekt, behov och intresse för samarbete för en hållbar luftfart. Information om vilka andra ni tror kan vara intressanta att kontakta är också mycket värdefullt för oss.

Läs mer om centrumets verksamhet på

Kontaktperson: Pernilla Ulfvengren, Vice föreståndare för KTH CSA, tel 0708-273764, e-post pernilla.ulfvengren@indek.kth.se