Till innehåll på sidan

InfraSweden2030 erbjuder informations- och nätverksträffar inför den senaste utlysning

SIP InfraSweden2030: Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Publicerad 2018-11-20

Vill du veta mer om InfraSweden2030:s senaste utlysning på 20 miljoner kr inom innovationer för transportinfrastruktur? I december arrangerar InfraSweden2030 informations- och nätverksmöten för utlysningen. Passa på att hitta samarbetspartners att bilda konsortium med.

Välkommen på informations- och nätverksseminarium om InfraSweden2030:s senaste utlysning "Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur". På seminariet presenteras utlysningen mer i detalj och det finns möjlighet att ställa frågor och hitta andra att samverka och bilda konsortier med. Mötena äger rum i början av december i Lund, Luleå, Stockholm och via ett webbseminarium.

Informationsmöten

Lund 4 december kl 14-16
Anmälan Informationsmöte Lund

Luleå 6 december kl 14-16
Anmälan Informationsmöte Luleå

Stockholm 13 december kl 14-16
Anmälan Informationsmöte Stockholm

Webbseminarium 17 januari kl 14-15
Anmälan webbseminarium