Till innehåll på sidan

KTH gör bilen smartare

Genom att identifiera och kommunicera med gångtrafikanter kan deras utsatta situation i trafiken bli säkrare.

NYHET

Publicerad 2019-12-06

I ett samarbete mellan fordonsindustrin och andra aktörer har KTH, Audi, Pirelli, Ericsson, Tobii med flera demonstrerat hur 5G kan integreras med olika sensorer och gränssnitt för att göra bilen smartare och föraren mer säker. Tekniken som utvecklats och testats ingår i begreppet som kallas för Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS.

Tänk dig att du kör längst med en mörk gata sent en kväll. Plötsligt dyker det upp en mobilsurfande gångtrafikant framför bilen, och du hinner inte stanna. Föreställ dig att du kör E4:an söderut och regnet plötsligt står som spön i backen. Plötsligt lättar bilen från asfalten på grund av vattenplaning.

Det är bland annat sådana olyckor och trafiksituationer KTH och de andra företagen vill hjälpa bilförarna att undvika med hjälp av den nya tekniken som testats på taket av Fiats Lingotto-fabrik i Turin, Italien.

Pietro Lungaro, forskare vid avdelningen kommunikationssystem på KTH.

Bland de olika teknologierna som ingått i testerna återfinns 5G från Ericsson, smarta däck med sensorer från Pirelli som bland annat kan känna av vattenplaning och ögonspårning från Tobii.

– KTH:s bidrag har varit att utveckla det grafiska gränssnitt som serverar olika typer av information till föraren samt en molndatorbaserad teknik bakom presentationen, så kallad "eye-to-content cloud-based technology". Denna tekniks huvudsakliga syfte är att uppmärksamma bilföraren på fysiska föremål i omvärlden och digitalt innehåll via blickfånget, berättar Pietro Lungaro, en av KTH-forskarna som varit
med i projektet.

Han lägger sedan till att de glasögon föraren använt inte innehåller någon skärm utan enbart ögonspårning. Tidigare studier har nämligen visat att indirekt information är bättre och därför har forskarna skapat ett så kallat XR-gränssnitt som använder andra ytor, som skärmar i bilen. 

Fyra olika scenarier som KTH haft huvudansvaret för att ta fram, så kallade användningsfall, har demonstrerats. Det första har gått ut på att dela varningar över 5G via augmented reality, AR. Här har det handlat om att en bil råkat ut för vattenplaning, och sedan har skickat information om detta väglag till bakomvarande fordon. Detta genom att på skärmen markera området på vägen där risken för vattenplaning finns.

Så här kan vägytor (rödmarkerade) där risken för vattenplaning är stor visualiseras.

Det andra fallet handlar om att ögonspårningsteknik noterat att föraren sett en vägskylt. Om föraren då inte förstått skyltens betydelse kan han eller hon be tekniken att på skärmen berätta vad den okända vägskylten försökt signalera.

– Sedan har vi demonstrerat ett fall där vi ökat kommunikationen mellan bilförare och gångtrafikanter. Här har förarens blick registrerats, och därefter har gångtrafikanten fått ett meddelande om att det är säkert fortsätta korsa en väg när det står klart att bilföraren sett gångtrafikanten, berättar Pietro Lungaro.

Det sista användningsfallet går ut på att vid trafikolyckor strömma videofilm direkt från platsen via de fordon som passerar den. Videoklippen skickas till räddningstjänsten så att de kan se vad de har att hantera. Då behövs det teknik med väldigt låg fördröjning, det vill säga 5G.

I samarbetet ingick förutom KTH även Audi, Ericsson, Italdesign, Pirelli, Qualcomm, TIM och Tobii. Forskarna från KTH som jobbat med tekniken är förutom Pietro Lungaro även Konrad Tollmar och Max Meijer. Forskarna har fått stöd av KTH Innovation.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Pietro Lungaro på 08 - 790 93 52 eller pietro@kth.se.