Till innehåll på sidan

Miljöförvaltningen Stockholms stad söker akademiker

PAUS – Personrörlighet ut från akademin 2018/2019

Publicerad 2018-04-05

Stockholms stad söker en akademiker med meriter och kunskaper om processledning i offentliga organisationer och hållbar mobilitet och hållbara transporter, samt en akademiker med meriter och kunskaper om hållbar mobilitet och hållbara transporter som för ”Vem kör vad i Stockholm på dagtid?”.

Nedan presenteras två konkreta förslag som inkommit från Miljöförvaltningen med anledning av PAUS. Är du intresserad, ta kontakt med Eva Sunnersted: E-mail: eva.sunnerstedt@stockholm.se , Telefon: + 46 8 508 28 913.

Bollplan hur man kan beforska hållbar mobilitet och hållbara transporter

 Miljöbilar i Stockholm efterlyser en akademiker med meriter och kunskaper om processledning i offentliga organisationer och hållbar mobilitet och hållbara transporter. Individen ska kunna genomföra kvalitativa och kvantitativa analys och har djup förståelse för kvalitativa forskningsmetoder. Individen kommer att fungera som projektledningsstöd till projektledaren i projektet CIVITAS Eccentric och bidrar till utförandet av GrowSmarter-projektets arbetspaket om hållbar mobilitet. 

Hjälp Stockholms stad att bli fossilfritt på ett hållbart sätt

Miljöbilar i Stockholm efterlyser en akademiker med meriter och kunskaper om hållbar mobilitet och hållbara transporter som kan titta vidare och fortsätta med det påbörjade arbetet ”Vem kör vad i Stockholm på dagtid?”En förfinad kartläggning av körmönster m.m. skulle ge värdefullt underlag till hur miljözoner borde utformas så att de driver mot fossilfrihet. Även hur framtida parkeringsavgifter skulle kunna differentieras för att driva mot fossilfrihet skulle kunna inkluderas även om det idag inte är juridiskt möjligt (vilket ju inte heller miljözoner för lätta fordon är men det är på gång).