Till innehåll på sidan

SIP - Strategiska Innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

KTH deltar i mer än hälften av programmen

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft - pekade regeringen ut strategiska innovationsområden som en av de huvudsakliga satsningarna för att lösa de stora samhällsutmaningar som Sverige står inför. I en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansieras sedan 2013 en rad olika strategiska innovationsprogram (SIP) och KTH deltar i tio av sjutton program.

KTH koordinerar två av programmen

Programkontor för båda dessa SIP finns på ABE-skolan. Research Support Office har varit involverat i etablering av programkontoren och har för närvarande en resurs som på deltid är utlånad till InfraSweden2030:s programkontor.