Till innehåll på sidan

Adobe Creative Cloud och molnlagring

Här hittar du information om Adobe Creative Cloud och deras molnlagring.

KTH har ingått ett avtal med Adobe i syfte att ge anställda och studenter tillgång till en uppsättning programvaror i Adobe Creative Cloud. Med Adobe-avtalet följer begränsad tillgång till molnlagring i Adobe Creative Cloud. Observera att det inte är KTH:s avsikt att användarna ska använda molnlagringen, utan att de ska fortsätta lagra sitt data i sin hemkatalog och i KTH Onedrive. Adobe publicerar information om lagringsmöjligheter under Common Questions | Creative Cloud (extern länk)

KTH har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Adobe för Adobe Creative Cloud som säkerställer att personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR.

KTH har granskat Adobe Creative Cloud for teams Security Overview White Paper (extern länk)  samt Adobes Security FAQ for IT (extern länk)  och bedömningen är att Adobe hanterar data på ett säkert sätt och att data stannar inom EU.

För dig som hanterar sekretessbelagd information

Hanterar du information som omfattas av sekretessbestämmelser i OSL (Offentlighets- och Sekretesslagen) så måste du säkerställa att du inte lagrar den i Adobe Creative Cloud utan på ett sätt som möter kraven för den aktuella informationsklassificeringen.

Se "Riktlinje för tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess" på denna sida Dokumenthantering och handlingsoffentlighet  för en orientering kring sekretess på KTH.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-13