Till innehåll på sidan

Ladok stängt

Systemunderhåll i Ladok

Tid: On 2021-11-24 kl 04.00 - 07.00

Vem påverkas:
Anställda och studenter

Hur detta påverkar dig:
”Ladok för studenter” är inte tillgängligt under perioden, det innebär t.ex. att du inte kan registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor, skriva ut intyg etc.

Ladok för personal är inte tillgängligt under perioden, även andra system och tjänster för personal som relaterar till uppgifter från Ladok påverkas t.ex. tjänsten ”Kursdeltagare” m.fl.

OBS!

Servicefönstret kommer att förlängas med en timma varför uppgraderingarna, kommer att ske från kl. 04.00 till kl. 07.00 .

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-17