Till innehåll på sidan

Giltiga id-handlingar på KTH

Beskrivning av godkänd ID-handling vid KTH.

Följande handlingar ar godkända:

  • Giltigt pass; provisoriska pass är inte godkända
  • Giltigt Svenskt nationellt id-kort
  • Giltigt Svenskt körkort
  • Giltigt Svenskt sis-märkt id-kort eller id-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket.

För medborgare i ett EU-/EES-land utan svenskt personnummer kan även ett giltigt nationellt id-kort användas som legitimation.

Beslut om godkänd id-handling
Datum: 2017-05-09
Diarienummer: V-2017-0482
Föredragande : Wanda Manninger, projektledare, AUA

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-30