Till innehåll på sidan

Information om Orcid för forskare

Open Researcher & Contributor ID (ORCID) är ett internationellt personregister för forskare.

Varje forskare har ett unikt id som kan användas för att underlätta och möjliggöra publicering och ansökningar, vilket är till nytta för KTH:s forskare och KTH.

Läs mer om ORCID på KTH

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-27