Till innehåll på sidan

KTH-Print

KTH-Print är KTH:s lösning för utskrift för alla och överallt på KTH.

Utskrift via KTH-Print

 • Du skriver ut som vanligt men det krävs att du registrerar om ditt accesskort en gång.
  Registreringen gör du genom att “blippa” kortet som vanligt samt att skriva in ditt KTH-användarnamn och lösenord på skrivarens panel.
 • Om din dator sköts helt av dig själv (Stand-Alone)
  • Ny installationsfil för skrivarna finns publicerad och du lägga till KTH-Print skrivarkö enligt instruktionen på KTH-Print Standalone dator
 • Knappar i användargränssnittet på skrivarens panel:
  • Knappen "Waiting" - välj för utskrift av nya jobb
   • outskrivna jobb ligger kvar i kön 3 dagar innan de städas bort
  • Knappen "Printed" - välj för redan utskrivna jobb
   • du kan skriva ut redan utskrivna jobb direkt från skrivaren inom ett dygn
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-04