Till innehåll på sidan

KTH-Print

På den här sidan finner du relevant information om KTH-Print som är KTH:s utskriftstjänst för studenter samt anställda. Informationen på denna sida gäller för dig som är anställd.

Skrivare med tjänsten KTH-Print finns installerade på många olika platser runtom på KTH. För att kunna skriva ut på en KTH-Print skrivare behöver du ha KTH-Prints skrivarkö installerad på den enhet du använder, eller eller skriva ut via webbinterface/e-post.

När du skriver ut via KTH-print så kan du hämta din utskrift på valfri KTH-Print ansluten skrivare som oftast finns i skrivarrum/korridor eller i direkt anslutning till Servicecenter på din skola.

Installation av KTH-Print skrivare

För att kunna skriva ut dokument på en KTH-Print skrivare behöver du ha den installerat på din dator.

KTH-Print läggs in automatiskt på KTH Windows plattformsdatorer. Om din dator är med i KTH:s Mac datorplattform så finns infrastrukturen för en enkel installation av KTH-Print redan på plats.

KTH-Print på KTH Windows

KTH-Print på KTH Mac

Installation av KTH-Print skrivare på en egenadministrerad dator

Du kan installera KTH-Print skrivare även på en egenadministrerad dator.

KTH-Print på egenadministrerad dator

Om du inte vill installera drivrutinerna kan du använda KTH-Print Portal eller skriva ut via e-post istället.

Skriv ut via KTH-Print Portal

Skriv ut genom att skicka e-post

Använd KTH-Print skrivaren

Utskrift med KTH-Print

Med en tydlig beskrivning blir det inte svårt att använda KTH-Print skrivare för att skriva ut dina dokument.

Utskrift med KTH-Print

Kopiera med KTH-Print

Varje KTH-Print skrivare har funktion för kopiering av dokument i pappersformat. Följ lathunden som visar hur man gör.

Kopiera med KTH-Print

Skanna med KTH-Print

Du kan skanna dina dokument i pappersformat till din e-postadress.

Skanna med KTH-Print

Använd fax funktion på KTH-Print skrivare

Möjligheten att skicka fax finns inte på alla skrivare. Kolla därför med servicecenter eller liknande funktion på din skola för att veta exakt vilka skrivare som har fax-funktionen.

Skicka Fax med KTH-Print

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-08