Till innehåll på sidan

Lägga till nätverksskrivare (ej KTH Windows (WIKS))

Man kan ansluta till skrivarköerna även från datorer som inte är KTH Windows (WIKS).

* Det är viktigt att användaren ligger i ug gruppen "app.wiks.services.print.allow-non-wiks-users"

Börja med att ta fram rutan för Run gen om att trycka på Windowsflaggan och R på tangentbordet.

Skriv sen in sökvägen till skrivarkön. Men behöver veta om skrivaren ligger på server print05 eller print06. Är det en HP skrivare ligger den på print06 och alla andra märken ligger på print05. Man behöver också veta skrivarköns namn. Detta kan man se om man kikar på en kollegas dator eller så kan man kontakta sin IT-support.

Skriv i formatet \\skrivarserver\SKRIVARKÖNS_NAMN  (t.ex. \\print06\UF_SCHEMA )

Skriv in ditt användarnamn och lösenord.
OBS! Användarnamnet måste skrivas som UG\användarnamn

Efter det söker din dator fram skrivarkön och installerar även rätt drivrutiner.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-05-16