Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beyond Technology

Understanding societal impacts of implementing self-driving vehicle systems on road transport

Tid: To 2024-06-13 kl 14.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/68249380493

Språk: Engelska

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Erik Almlöf , Maskinkonstruktion

Opponent: Assoc. Prof. Zia Wadud, University of Leeds

Handledare: Associate Professor Mikael Nybacka, Farkostteknik och Solidmekanik, Integrated Transport Research Lab, ITRL; Docent Erik Jenelius, Transportplanering, Centrum för transportstudier, CTS; Mia Hesselgren,

Exportera till kalender

Abstract

Självkörande fordon har framställts som en viktig pusselbit för att uppnå hållbara och säkra resor, med möjligheter att förbättra trafikflödet, minska utsläppen och öka trafiksäkerheten. Det har dock visat sig att introduktionen av denna nya teknik inte var så enkel som det till en början framställdes, och att effekterna inte nödvändigtvis bara är positiva.

I denna avhandling undersöker jag de samhälleliga effekterna av att införa självkörande fordon, uppdelat i fyra områden: varför forskning sker på området, hur de skulle realiseras, de samhälleliga effekterna av ett införande, samt relationen mellan självkörande fordon och hållbarhet.

Jag visar att motiveringen för att göra forskning på området ofta är oklar och att själva existensen av forskning på området används för att självrättfärdiga mer forskning.

Den mesta forskningen om att realisera självkörande fordon fokuserar på rent tekniska aspekter, såsom bättre algoritmer. Även om många utmaningar kvarstår på det området visar jag även att många andra praktiska problem kvarstår, kopplade till den sociotekniska kopplingen mellan teknik och samhälle. Till exempel saknas lösningar för hur fordonen skulle interagera med fotgängare, och de självkörande fordonen skulle dessutom behöva organiseras praktiskt på något sätt.

Effekterna av självkörande teknik skulle även påverka många delar av samhället såsom framkomlighet, tillgänglighet och ekonomi. Därutöver demonstrerar jag att inget nuvarande ramverk för att förstå samhällseffekter lyckas fånga samtliga aspekter, och att effekterna skulle variera med hänsyn till t ex geografi.

Dessa samhällseffekter får även påverkan på hållbarhet, där nya utmaningar kan uppstå. Jag visar att nuvarande styrmedel för transportsystemet fortfarande är relevanta, men att en helhetssyn krävs för att effektivt hantera utmaningarna. 

Avslutningsvis efterlyser jag en nyanserad bild av självkörande fordon. Att introducera en ny teknik kräver rigorös och framåtsyftande planering och styrning för att säkerställa att självkörande fordon uppnår övergripande hållbarhetsmål och leder till att berika människors liv.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-346477